Oficjalna strona Fundacji Emanio Arcus. Poprawa bezpieczeństwa poprzez informację, edukację i profilaktykę
Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Pasy bezpieczeństwa. Odwieczny problem – zapinać czy nie ? Oczywiście, jak wszędzie, tak i w tej sprawie są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zapinania pasów. Istnieje dużo teorii podważających ich używanie, i skłamałabym jakbym napisała, że ochronią nas w 100%. Zdarzają się wyjątki od reguły. Pamiętać należy jednak, że są to naprawdę nieliczne przypadki wśród wszystkich wypadków drogowych. Dodatkowo,  musimy być świadomi, że jest to po prostu nasz obowiązek – w przypadku nie zapięcia ich możemy otrzymać mandat.

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów – czy należy nam się zadośćuczynienie ?

Ale co w przypadku, gdy zdarzyło nam się nie zapiąć pasów i niestety doszło do wypadku drogowego? Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa jako przyczynienie poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to jeden z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez ubezpieczyciela na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w toku sprawy sądowej. Okoliczność powyższa stanowi główną przyczynę pomniejszania wysokości wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Błędne jest jednak automatyczne przyjmowanie przez towarzystwa ubezpieczeń przyczynienia się poszkodowanego do szkody spowodowanej wypadkiem w przypadku podróżowania bez zapiętych pasów bezpieczeństwa – musi bowiem istnieć związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a szkodą.

Istnieją przypadki, gdy zakres urazów doznanych przez osoby jadące w zapiętych pasach bezpieczeństwa, nie różni się od zakresu urazów doznanych przez osoby podróżujące „bez pasów”. W takiej sytuacji nie ma podstaw do twierdzenia, że poszkodowany przyczynił się do zwiększenia swojej szkody. „Pasy chronią przed urazami przy zderzeniach czołowych, nie chronią jednak w przypadku zderzeń bocznych lub gdy samochód ulega przewróceniu (…)” (na podstawie opinii biegłego tak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12 grudnia 2014 roku, sygn. I ACA 858/14)Należy jednak pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów a nasze bezpieczeństwo

Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (I ACa 944/14): „Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa jest obowiązkiem ustawowym i jego naruszenie uzasadnia obciążenie poszkodowanego choćby częściowo następstwami wypadku. Zasadność tego obowiązku znajduje oparcie w badaniach naukowych, w tym w danych statystycznych, (…) które jednoznacznie wskazują na to, że „użycie pasów bezpieczeństwa, zwykle istotnie obniża zakres obrażeń”.

Zapoznaj się również Jak uzyskać odszkodowanie Zadośćuczynienie z art. 446