Redakcja

Magdalena Kosek – magdalenakosek@bezpiecznapodroz.org

Paweł Kubalski – pawelkubalski@bezpiecznapodroz.org

Paulina Grabiec

Artur Białek

Marta Skrzypczak

Katarzyna Skrzypczak

Wiktor Rutkowski

Mateusz Łuszyński

Jacek Marczenko

Adres redakcji: 

05 – 120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10.

tel. 22 766 77 88  kontakt@bezpiecznapodroz.org

W sprawach reklamy proszę pisać:

reklama@bezpiecznapodroz.org