Regulamin II edycji konkursu ,,Mistrzowie parkowania”

Regulamin konkursu „Mistrzowie Parkowania 2”

 1. Regulamin dotyczy konkursu „Mistrzowie Parkowania”, którego realizacja ma miejsce na portalu www.bezpiecznapodroz.org
 1. Za właściwy przebieg akcji i organizacji odpowiada Fundacja Emanio Arcus z siedzibą w: 05-119 Michałów -Reginów, ul. Akacjowa 4 poprzez portal www.bezpiecznapodroz.org zwany dalej Organizatorem.
 1. Konkurs będzie realizowany w terminie 12 wrzesień 2016 – 19 lutego 2017 roku.
 1. Uczestnikiem w konkursie może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która z własnej inicjatywy dokona zgłoszenia rejestrując się na portalu www.bezpiecznapodroz.org w zakładce „Mistrzowie Parkowania”.
 1. Przystępując do konkursu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz opublikować swoje zdjęcie w zakładce „Mistrzowie Parkowania”. Rejestracja obejmuje podanie imienia lub nicka, miejsca zrobienia zdjęcia, adresu mailowego do kontaktu zwrotnego oraz zdjęcie mistrzowsko zaparkowanego pojazdu. Uczestnik konkursu może w każdym tygodniu dodać tylko jedno zdjęcie i posiadać prawa autorskie zarówno do zdjęcia jak i wizerunku osób oraz pojazdów/przedmiotów, które się na nim znajdują.
 1. Konkurs został podzielona na dwa etapy:
 • Etap pierwszy polega na oddawaniu głosów na wszystkie zdjęcia konkursowe opublikowane na portalu www.bezpiecznapodroz.org. w danym tygodniu (poniedziałek-niedziela).
 • głosy można oddawać codziennie, zaczynając od dnia 12.09. a kończąc 5.02.2017,
 • co poniedziałek zaczynając od 19.09.2016 a kończąc 6.02.2017 7 zdjęć, które uzyskały najwyższą ocenę w poprzednim tygodniu przechodzą do drugiego etapu konkursu na następujących zasadach:
 • 2 zdjęcia, które uzyskały najwyższą ocenę przechodzą do Wielkiego Finału i biorą udział w głosowaniu o nagrody główne,
 • 5 kolejnych zdjęć bierze udział w walce o nagrody pocieszenia,
 • Etap drugi rozpocznie się 6.02.2017
 • w konkursie uczestniczyć będą zdjęcia-zwycięzcy z pierwszego etapu,
 • głosy będzie można oddawać codziennie w okresie 6-19.02.2017,
 • głosowanie na nagrody główne w konkursie odbywać się będzie na identycznych zasadach jak w etapie pierwszym,
 • końcowe wyniki konkursu będą ogłoszone 20.01.2017 na portalu bezpiecznapodroz.org
 1. Nagroda nie ma charakteru finansowego, nie podlega wymianie, reklamacji, a zgłoszenie się do konkursu jest tożsame z zaakceptowaniem przedmiotu nagrody.
 1. Po wygraniu nagrody zwycięzcy otrzymają powiadomienia e-mailem i muszą w ciągu 14 dni przekazać drogą elektroniczną swoje dane, obejmujące imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana następnej osobie.
 1. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres w przeciągu 14 dni.
 1. Postanowienia końcowe.
 • Zgłaszający się do konkursu „Mistrzowie Parkowania” przystępując do niego automatycznie wyrażają zgodę na publikację zdjęcia „Mistrza Parkowania” na stronie www.bezpiecznapodroz.org oraz na łamach portalu społecznościowego Facebook.
 • Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Zasady przeprowadzenia konkursu, rodzaj nagrody, formę przekazania nagrody, jeśli nie ma o nich mowy w niniejszym regulaminie, określone są ogólnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.