Regulamin III edycji konkursu ,,Mistrzowie parkowania”

Regulamin konkursu „Mistrzowie Parkowania 3”

1. Regulamin dotyczy konkursu „Mistrzowie Parkowania”, którego realizacja ma miejsce na portalu www.bezpiecznapodroz.org

2. Za właściwy przebieg akcji i organizacji odpowiada Fundacja Emanio Arcus z siedzibą w: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10 poprzez portal www.bezpiecznapodroz.org zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs będzie realizowany w terminie 29 listopad 2017 – 14 marca 2018 roku.

4. Uczestnikiem w konkursie może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która z własnej inicjatywy dokona zgłoszenia rejestrując się na portalu www.bezpiecznapodroz.org w zakładce „Mistrzowie Parkowania”.

5. Przystępując do konkursu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz opublikować swoje zdjęcie w zakładce „Mistrzowie Parkowania”. Rejestracja obejmuje podanie imienia lub nicka, miejsca zrobienia zdjęcia, adresu mailowego do kontaktu zwrotnego oraz zdjęcie mistrzowsko zaparkowanego pojazdu. Uczestnik konkursu może w każdym tygodniu dodać tylko jedno zdjęcie i posiadać prawa autorskie zarówno do zdjęcia jak i wizerunku osób oraz pojazdów/przedmiotów, które się na nim znajdują.

6. Konkurs został podzielona na dwa etapy:

a. Etap pierwszy polega na oddawaniu głosów na wszystkie zdjęcia konkursowe opublikowane na portalu www.bezpiecznapodroz.org. w danym tygodniu (poniedziałek-niedziela). Z wyjątkiem tygodnia 25.12, do 01.2018.

Pierwsze zdjęcia nadsyłamy od 29.11.2017, do 10.12.2017 włącznie do 23:59

głosy na nie można oddawać codziennie, zaczynając od dnia ich publikacji czyli 11.12.2017 do 17.12.2017 włącznie.

co poniedziałek zaczynając od 18.12.2017 a kończąc na 05.03.2018 3 zdjęcia, które uzyskały najwyższą ocenę w poprzednim tygodniu przechodzą do drugiego etapu konkursu.

b. Etap drugi rozpocznie się 5.03.2018

w konkursie uczestniczyć będą zdjęcia-zwycięzców z pierwszego etapu,

głosy będzie można oddawać codziennie w okresie 05-14.03.2018,

głosowanie etap drugi w konkursie odbywać się będzie na identycznych zasadach jak w etapie pierwszym,

końcowe wyniki konkursu będą ogłoszone 16.03.2017 na portalu www.bezpiecznapodroz.org

7. Nagroda nie ma charakteru finansowego, nie podlega wymianie, reklamacji, a zgłoszenie się do konkursu jest tożsame z zaakceptowaniem przedmiotu nagrody i całości regulaminu.

8. Po wygraniu nagrody zwycięzcy otrzymają powiadomienia e-mailem i muszą w ciągu 14 dni przekazać drogą elektroniczną swoje dane, obejmujące imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana następnej osobie.

9. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres w przeciągu 14 dni za pośrednictwem Envelo partnera konkursu.

10. Postanowienia końcowe.

a. Zgłaszający się do konkursu „Mistrzowie Parkowania” przystępując do niego automatycznie wyrażają zgodę na publikację zdjęcia „Mistrza Parkowania” na stronie www.bezpiecznapodroz.org oraz na łamach portalu społecznościowego Facebook.

b. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11. Zasady przeprowadzenia konkursu, rodzaj nagrody, formę przekazania nagrody, jeśli nie ma o nich mowy w niniejszym regulaminie, określone są ogólnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.