Regulamin IV edycji konkursu ,,Mistrzowie parkowania”

Regulamin konkursu “Mistrzowie Parkowania 4”

1.Regulamin dotyczy konkursu „Mistrzowie Parkowania”, którego realizacja ma miejsce na portalu www.bezpiecznapodroz.org

2. Za właściwy przebieg akcji i organizacji odpowiada Fundacja Emanio Arcus z siedzibą w: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10 poprzez portal www.bezpiecznapodroz.org zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs będzie realizowany w terminie od 18 maja 2020.

4. Uczestnikiem w konkursie może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która z własnej inicjatywy dokona zgłoszenia rejestrując się na portalu www.bezpiecznapodroz.org w zakładce „Mistrzowie Parkowania”.

5. Przystępując do konkursu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz opublikować swoje zdjęcie w zakładce „Mistrzowie Parkowania”. Rejestracja obejmuje podanie imienia lub nicka, miejsca zrobienia zdjęcia, adresu mailowego do kontaktu zwrotnego oraz zdjęcie mistrzowsko zaparkowanego pojazdu. Uczestnik konkursu może w każdym tygodniu dodać tylko jedno zdjęcie i posiadać prawa autorskie zarówno do zdjęcia jak i wizerunku osób oraz pojazdów/przedmiotów, które się na nim znajdują.

6. Zasady konkursu tygodniowego:

  • Zamieszczamy zdjęcie na portalu www.bezpiecznapodroz.org z zakrytymi numerami rejestracyjnymi danego pojazdu.
  • Po upływie tygodnia, przez kolejne siedem dni oddajemy głosy na wybrane zdjęcia zamieszczone na portalu www.bezpiecznapodroz.org;
  • Autor zdjęcia z najwyższą liczbą głosów zyskuje tytuł zwycięzcy w danym tygodniu oraz zapewnia sobie udział w konkursie Nagrody Miesiąca.
  • Głosowanie odbywa się przy autoryzacji numeru IP. 
  • Każdy głos można oddać tylko raz i tylko na jedną fotografię. 

Głosy można oddawać codziennie, zaczynając od każdego poniedziałku od godziny 00:00, do każdej niedzieli do godziny 00:00 włącznie.

Co poniedziałek zaczynając – trzy pierwsze zdjęcia, które uzyskały najwyższą ocenę w poprzednim tygodniu są nagradzane nagrodą tygodnia.

7.Zasady konkursu tygodniowego

  • Do konkursu trafiają 4 zdjęcia z 4 ostatnich tygodni. Głosowanie na finał miesiąca trwa 7 dni od momentu publikacji zdjęć finałwych, co następuje do 24 godzin po ukończeniu ostatniego konkursu tygodniowego. 

8. Nagroda nie ma charakteru finansowego, nie podlega wymianie, reklamacji, a zgłoszenie się do konkursu jest tożsame z zaakceptowaniem przedmiotu nagrody i całości regulaminu.

9. Nagrodą tygodnia w konkursie tygodniowym Mistrzowie Parkowania jest kask rowerowy wraz z zestawem odblaskowym. Nagroda wysyłana jest do osób, które zajęły pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. 

10. Nagrodą w konkursie miesięcznym w którym udział biorą 4 zdjęcia do wygrania jest Video Rejestrator drogowy. 

11. Po wygraniu nagrody zwycięzcy otrzymają powiadomienia e-mailem w ciągu 3 dni. Następnie w  ciągu 14 dni, zwycięzca powinien przekazać drogą elektroniczną swoje dane, obejmujące imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. W wypadku braku podania danych nagroda zostanie przekazana następnej osobie.

12. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres w przeciągu 14 dni.

13. Postanowienia końcowe.

  • Zgłaszający się do konkursu „Mistrzowie Parkowania” przystępując do niego automatycznie wyrażają zgodę na publikację zdjęcia „Mistrza Parkowania” na stronie www.bezpiecznapodroz.org oraz na łamach portalu społecznościowego Facebook oraz Istagramie;
  • Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

14. Zasady przeprowadzenia konkursu, rodzaj nagrody, formę przekazania nagrody, jeśli nie ma o nich mowy w niniejszym regulaminie, określone są ogólnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.