Zmiana pasa ruchu – niebezpieczny manewr

2214
Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

Wielu kierowców, prowadzących swe samochody na drogach dwujezdniowych i wielopasmowych ma kłopoty z prawidłową zmianą pasów ruchu. Zmiana pasa ruchu prowadzi czasem do kolizji, nawet do wypadków. Tymczasem zachowanie kierującego podczas zmiany pasa ruchu jest określone w artykule 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego brzmieniem kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten z prawej strony. Obowiązek zawarty w przepisie wskazuje, że jeśli to my zmieniamy pas ruchu, automatycznie ustępujemy pierwszeństwa innemu kierującemu pojazdem, który porusza się na tym pasie.

Przepis ten rozstrzyga dodatkowo dwie istotne kwestie: pierwszą, związaną z kończącym się pasem ruchu, kiedy kierujący jest zmuszony do zmiany pasa ruchu, automatycznie ustępując pierwszeństwa; drugą, w przypadku równoczesnego wjazdu na środkowy pas ruchu dwóch pojazdów, poruszających się pasami skrajnymi, kiedy to pierwszeństwo wjazdu zgodnie z cytowanym przepisem będzie miał pojazd wjeżdżający na pas środkowy z prawej strony.

Zmiana pasa ruchu – niebezpieczeństwa

Zmiana pasa ruchu

Przedstawiona w drugim przypadku sytuacja zawsze jest niebezpieczna, ponieważ kierujący pojazdami znajdujący się na skrajnych pasach mogą nie widzieć siebie nawzajem. Dlatego przed zmianą pasa ruchu zawsze jest niezbędne zachowanie szczególnej ostrożności, w tym sprawdzenie czy na drugim skrajnym pasie nie ma innego pojazdu, którego kierowca może jednocześnie wykonać ten sam manewr. Jeśli widzimy taki pojazd, warto jest pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania oraz przyjąć do wiadomości możliwość nieprzepisowego zachowania się kierującego pojazdem. Należy też podjąć odpowiednie zachowania, które pozwolą uniknąć ewentualnego zagrożenia (przyspieszenie lub przyhamowanie, odpowiednio do warunków ruchu).

Kierujący pojazdem przy tym jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu oraz zaprzestać go niezwłocznie po jego wykonaniu, a nie, jak to się czasem dzieje, sygnalizowanie następuje dopiero w momencie wykonywania zmiany pasa ruchu lub, co gorsza, w ogóle tego sygnalizowania brak.

NADKOM. MGR MAREK STRUSKI SPECJALISTA SEKCJI RUCHU DROGOWEGO KMP W CZĘSTOCHOWIE

czytaj też Mandaty 2017 zmiany – czyli nie umkniesz fiskusowi

Słuchaj nas online! – Radio Bezpieczna Podróż (bezpiecznapodroz.org)