Bezpieczeństwo przed podróżą

39
Bezpieczeństwo przed podróżą

Bezpieczeństwo przed podróżą

bezpieczeństwo przed podróżą – Udając się w podróż powinieneś rozważyć możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NW) czyli

  • Poinformuj sąsiadów i rodzinę o wyjeździei miejscu pobytu oraz poproś ich o ewentualną opiekę nad mieszkaniem. Pozostaw również numer telefonu kontaktowego.
  • Zwracaj uwagę na posiadane przy sobie dokumenty oraz sposób ich zabezpieczenia. Przechowuj je tak, żeby nie dopuścić do ich zagubienia lub kradzieży. Korzystając z komunikacji publicznej przechowuj je w torbie lub portfelu (nie na wierzchu). Unikaj zatłoczonych miejsc.
  • Podróż będzie przyjemniejsza jeżeli przed wyjazdem sprawdzisz czy urządzenia domowe podłączone do instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej są wyłączone.
  • W przypadku wykonywania czynności służbowych przez nieumundurowanych funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej masz prawo żądać od nich okazania legitymacji służbowej oraz zanotować numery legitymacji i organ, który ją wydał oraz nazwiska funkcjonariuszy.
  • Źródło: http://msw.gov.pl

jak zdobyć tanie bilety na wyjazdy grupowe?