nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2

46
nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2

nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2

Jak bronić się przed niesłusznie wystawionym mandatem czyli: PRZYPADEK 01 ODSŁONA 2. Warunki zdarzenia: przekroczenie prędkości, pomiar w nocy, ograniczona widoczność, auto kierowcy jadące w stawce z innymi, dystans ponad 400m. Po obu stronach drogi ekrany dźwiękochłonne wykonane z metalu, źródło pomiaru: fala elektromagnetyczna. Zostaje nam jedynie nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2

Przypomnieliśmy zdarzenie i teraz już informacje na temat przesłuchania naszego delikwenta. Przypominam, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności wystawionego mandatu nie bójmy się odmówić jego przyjęcia. Mandat przyjęty jest praktycznie nie do odwołania. Ci co nie są zorientowani w tym przypadku odsyłam do pierwszego artykułu gdzie wszystko jest wyjaśnione https://www.facebook.com/bezpiecznapodroz.org/posts/919216594813651

nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2 – wizyta na komendzie policji

Tak więc nasz sprawca domniemanego wykroczenia był wezwany na poniedziałek na 8:30 na przesłuchanie w sprawie wyżej wymienionego wykroczenia. Niestety nie mógł stawić się w poniedziałek, zrobił to dopiero dzień później. Nie stresujmy się takimi rzeczami ponieważ przypadki losowe dopóki nie świadczą o uporczywym utrudnianiu prowadzenia postępowania są akceptowalne przez organ prowadzący to postępowanie. Jak dowiedzieliśmy się, Pani prowadząca przesłuchanie była bardzo miła, nie zrobiła naszemu delikwentowi nawet wyrzutu o dzień spóźnienia. Przesłuchanie, jego forma i sposób były po prostu miłe i tu Pani Policjantka poza profesjonalizmem wykazała się po prostu naturalnie miłym sposobem bycia.

Chciałoby się powiedzieć Policjant też człowiek, więc tym bardziej zachęcam do neutralnego stosunku do zdarzeń, a o co pytała Pani na przesłuchaniu? Oczywiście padło pytanie o odmowę składania wyjaśnień. Taka możliwość nam przysługuje ale nasz delikwent oczywiście z chęcią opowiedział o zdarzeniu. Cała rozmowa, jak twierdzi przebiegała bezstresowo i była pozbawiona jakichkolwiek elementów nacisku. Po złożeniu zeznań i potwierdzeniu odmowy przyjęcia mandatu został pouczony o tym, że sprawa zostanie skierowana do właściwego sądu. Tak więc teraz będziemy czekać na wezwanie na pierwszą rozprawę. Natomiast jeśli wy macie jakieś swoje doświadczenia w odmowie przyjęcia mandatu i chcecie się nimi podzielić zapraszam do pisania do nas.

nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2
jak odmówić przyjęcia mandatu

nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2 nieprzyjęcie mandatu czyli odmowa mandatu cz2 przypadek 01 wezwanie na KPP