Czysta Grupa PSA Peugeot i Citroen

36

We wrześniu 2015 roku, ujawniono w VW proceder montowania w samochodach produkowanych oprogramowania, pozwalającego na manipulację wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego co potwornie popsuło wizerunek tej marki.

Inne koncerny samochodowe zaczynają zatem uskuteczniać profilaktykę wizerunkową i publikują oficjalne oświadczenia o swojej nieskazitelności. I dobrze ! Na razie odezwała się Grupa PSA a informacja dotyczy samochodów Peugeot i Citroen.

 

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI SAMOCHODÓW GRUPY PSA – DEPESZA

Wyniki testów przeprowadzonych przez komisję ekspertów, której przewodniczy francuska minister ekologii, Ségolène Royal potwierdzają brak jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących samochodów Grupy PSA Peugeot Citroën.
Testy przeprowadzone przez UTAC, instytucję wyspecjalizowaną w badaniach i homologacji, miały na celu sprawdzenie zgodności samochodów pod względem emisji zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność rozwiązań technicznych przyjętych przez PSA Peugeot Citroën w celu oczyszczania spalin.Już te pierwsze wyniki stanowią potwierdzenie skuteczności działania systemu oczyszczania spalin BlueHDi, który objemuje system SRC (Selective Catalytic Reduction), zainstalowany przed filtrem cząstek stałych (FAP), co pozwala na eliminację tlenków azotu (NOx) emitowanych przez silniki wysokoprężne. Technologia ta była wprowadzana od końca 2013 roku we wszystkich silnikach wysokoprężnych Euro6 naszej Grupy.Jednocześnie PSA Peugeot Citroën informuje, że francuska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Walki z Oszustwami (DGCCRF) nie zarządziła przeszukiwań w należących do Grupy spółkach.2013-citroen-cactus-conce-2_600x0w