Dlaczego dostałeś akurat taką tablicę rejestracyjną? [ZOBACZ]

0
1918

Widzimy je codziennie, lecz nie zwracamy na nie uwagi… przynajmniej większość osób. Ja robię inaczej. Po prostu, gdy widzę jakąś ciekawą rejestrację, od razu serce bije mocniej…

Spróbuję się z Wami podzielić wiedzą na temat zasad wydawania tablic rejestracyjnych. Być może nie wiecie, dlaczego w waszym mieście zaczęli ostatnio dodawać litery na końcu tablicy, a przecież wcześniej były same cyfry?

A więc po kolei:

Powiat grodzki – jest to obszar danego miasta (np. Lublin – LU, czy Poznać – PO) na terenie którego obowiązuje dana numeracja. Wyróżnik, a więc w tym przypadku LU i PO jak z pewnością zauważyliście mają dwie litery, a numeracja składa się z pięciu znaków, ale o tym później.

Co ciekawe – jest jedno miasto w Polsce, które posiada kilka wyróżników. Jest to oczywiście Warszawa, ponieważ gdyby posiadała jeden, to z pewnością kombinacje numerów stałyby się ograniczone.

Powiat ziemski – obszar w skład którego nie wchodzi duże miasto (gdyby wchodziło, to miało by swoje własne tablice). Zwykle są to miasteczka wraz z okolicznymi miejscowościami. Przykładem może być powiat łęczyński k/Lublina, czy powiat głogowski na śląsku.

Zasady kombinacji numeracji są różne dla powiatu grodzkiego i ziemskiego, o czym przekonacie się poniżej.

Powiat ziemski:

Wyróżnik: trzy litery (województwo + nazwa stolicy powiatu np. LWL, czyli L – lubelskie i WL – Włodawa, jako stolica powiatu)

Zasoby, czyli kombinacje występujące w powiatach ziemskich:

– XXX X000 np. LWL W443. Byly wydawane po 999 sztuk dla każdej litery. Od tego zasobu zaczynały wszystkie powiaty ziemskie.

– XXX 0X00 np. LPU 9A32. Ten zasób jest drobną modyfikacją poprzedniego. Również wydawano po 999 sztuk dla każdej z liter, tylko znaki są wpisywane w innej kolejności.

– XXX 00XX np. WRA 29FA. Dwie litery występują w tej samej konfiguracji dla 99 tablic. Np., gdy ostatnio została wydana tablica o numerze 99AA, to następna będzie 01AC (Ponieważ literę B pomijamy, ale o tym później)

-XXX 00X0 np. WRA 93A9. Zadada jest podobna, jak w dwóch pierwszych sposobach, tylko litera znajduje w innym miejscu.

-XXX 0X00 np. WRA 3A15. Tak, jak poprzednio. Chyba nie trzeba tłumaczyć tego przykładu.

-XXX 0XX0 np. LCH 3AA9 (takich rejestracji w tym powiecie na pewno nie było, podaję tylko dla przykładu). Dla danej kombinacji dwóch liter, np. AC występuje 99 kombinacji. Wtedy zostaje zmieniona druga z liter, a gdy one się skończą – zmienia się pierwszą.

Teraz opisuję kolejny zasób, który jest stosowany zarówno dla powiatów ziemskich i grodzkich, ponieważ w wielu z tych drugich skończyły się dotychczasowe zasoby. Jak pewnie zauważyliście, dzięki temu w rejestracjach widujemy już 8 znaków, a nie jak wcześniej – 7.

-XXX 00000; XX 00000 np. LCH 32110, lub dla powiatu grodzkiego PO 43229. Tutaj zasada jest dosyć prosta. Numery narastają aż do 99999, ale co potem…?

-XXX 0000X; XX 0000X, np. LU 1298V, lub PO 9992A. Oznacza to 9999 numerów dla każdej litery. Gdy ostatnią będzie tablica XX 9999V, to następna będzie wyglądać następująco: XX 0000W.

-XXX 000XX; XX 000XX, np. PO 123AJ, lub LU 432AN. Gdy np. ostatnią tablicą będzie XX 999AA, to kolejna będzie taka: 001AC.

Zasoby dostępne tylko dla powiatów grodzkich (oprócz wyżej wymienionych)

-XX 0X000, np. PO 2A999. Sposób ten jest również prosty, mimo, iż na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany. Prosta sytuacja: XX 1A999. Litera A nadal zostaje, lecz pojawia się XX 2A000, czyli zerujemy wszystko za literą, powiększając cyfrę przed literą.

-XX 0XX00, np. PO 9AC23. Analogicznie do poprzedniego zasobu, tylko z różnicą polegającą na tym, że dla danej kombinacji dwóch liter występuje 999 kombinacji. Potem następuje zmiana drugiej z liter. Gdy zaś one się skończą, zmieniamy pierwszą na kolejną.

-XX 0XX00 np. PO 9AC05. Działamy tutaj w sposób podobny, jak wyżej wymieniony. Różnica jest taka, że mamy więcej liter, które będą się zmieniały częściej, niż w poprzednim przypadku z prostego powodu, jakim jest to, że np. 9AA99 zmieni się w 0AC00.

Łatwo wszystkie powyższe kombinacje wyobrazić sobie na podstawie licznika kilometrów w samochodzie. Polega to na tym, że jedna liczba zależy od tego, czy kolejna już wykonała “obrót”. To samo dotyczy się liter znajdujących się w naszych tablicach rejestracyjnych.

Jak pewnie zauważyliście, niektórych liter nie znajdziemy w numeracjach. Są to następując znaki: B, D,I, O, Z. Ministerstwo słusznie zauważyło, że powyższe litery przypominają niektóre cyfry, np. O można pomylić z 0.

Pamiętajcie: B, D, I, O, Z jest zakazane! 🙂