Opłaty drogowe – Węgry

1
12937
Opłaty drogowe - Węgry

Opłaty drogowe – Węgry

Systemem opłat drogowych w postaci winiety objęte są motocykle, samochody osobowe i ich przyczepy, a także pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kampery oraz autobusy i ich przyczepy. Pojazdy te mają prawo korzystać z sieci węgierskich dróg szybkiego ruchu wyłącznie po uprzednim, tj. przed wjazdem na płatny odcinek drogi szybkiego ruchu, zakupieniu uprawnienia do korzystania z drogi, czyli winiety.
Wysokość opłaty zależy od kategorii pojazdu i typu winiety. Kategorię pojazdu mechanicznego ustala się zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i na podstawie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu mechanicznego oraz liczby osób, które pojazd może przewozić.

Winieta (Matrica) jest sprzedawana w formie wydruku elektronicznego, można je nabyć na węgierkich stacjach paliw oraz w agencjach konsorcjum autostrad węgierskich. Potwierdzenie z numerem sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli.

Opłaty drogowe – Węgry

Katagorie pojazdów:

Pojazdy kategorii D1: motocykle i pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przystosowane do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie, oraz ich przyczepy;

Pojazdy kategorii D2: wszystkie samochody osobowe nieujęte w kategorii D1, np. przystosowane do przewozu więcej niż 7 osób, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej brutto nieprzekraczającej 3,5 t oraz kampery;

Kategoria pojazdów B2: autobusy – pojazdy mechaniczne przystosowane do przewozu pasażerów, z więcej niż 9 stałymi miejscami, w tym miejscem dla kierowcy;

Kategoria pojazdów U: przyczepy pojazdów kategoriach D2 i B2, dla których należy każdorazowo wykupić uprawnienie na numer rejestracyjny przyczepy.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące sieci dróg szybkiego ruchu i odcinków bezpłatnych. Aktualne opłaty poniżej

Opłaty drogowe - Węgry