Obowiązkowy nowy dokument dla kierowcy

7622
Akcja Znicz 2018

Sejm opracował projekt zmian w Kodeksie drogowym, a jego część dotyczy przede wszystkim przeglądów technicznych. Większość zapisów wiąże się z zagadnieniami technicznymi oraz organizacją całego systemu, czyli to o co od dawna upominali się diagności…

Obowiązkowy nowy dokument – kłopot kierowcy

Nowością dla kierowców jest zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, które będą musieli oni ze sobą wozić. Projekt zakłada drobną zmianę w artykule 71. Prawa o ruchu drogowym. Jest to dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu jak i dowód rejestracyjny, lecz wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym. Ten drugi stanie się dodatkowym, który trzeba wozić ze sobą i okazać funkcjonariuszowi podczas kontroli. Wynika to z listy dokumentów, jakie kierowca musi posiadać podczas jazdy czyli: prawo jazdy, dowód ubezpieczenia OC oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Ta nowość to kolejna dyrektywa unijna, która jest przyczyną zmian przepisów. Dokument Parlamentu Europejskiego mówi, że właściciel pojazdu po przeprowadzonym badaniu powinien dostać zaświadczenie z danymi pojazdu i informacją o wyniku kontroli. Jak się okazuje poświadczeniem takiego badania może być wzmianka w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wraz z informacją o terminie następnego badania, czyli dobrze znana pieczątka.

Obowiązkowy nowy dokument, przegląd auta
Obowiązkowy nowy dokument, przegląd auta

Obowiązkowy nowy dokument – badanie techniczne

Każdy, kto był na badaniu technicznym swojego pojazdu wie, że zaświadczenia już są wydawane i zawierają dokładnie takie dane, o jakich piszą unijni urzędnicy. Oznacza to, że żadna zmiana nie była potrzebna. Dyrektywa dodatkowo wskazuje, że w celu kontroli informacje o badaniach technicznych powinny znaleźć się w bazie danych. Dzięki temu na podstawie numeru rejestracyjnego będzie możliwe sprawdzenie, czy pojazd został dopuszczony do ruchu.

Podsumowując polskie dokumenty już teraz spełniają wymogi dyrektywy. Nasz rząd  jak dotąd tego nie zauważył, a co więcej, proponowana zmiana zasad oznacza, że kierowca będzie musiał posiadać dwa dowody – pieczątkę w dowodzie i kartkę ze stacji kontroli pojazdów. Za brak każdego dokumentu grozi mandat w wysokości 50 zł.

Poczytaj również:  Niższe składki OC? Nowy pomysł, nie dla wszystkich kierujących