50 plus – kiedy funkcjonariusz nagina przepisy?

238
Klub 50 plus

Dołączyłeś do niechlubnego klubu 50 plus? Masz pewność, że funkcjonariusz nie dopuścił się nadużycia?

Program 50 plus jest już z nami od 18 miesięcy i w tym czasie zebrał solidne żniwo w postaci dziesiątek tysięcy zatrzymanych uprawnień. Ile praw jazdy zostało odebranych bezprawnie? Tego się nie dowiemy, natomiast postawmy sprawę jasno – nadużycia w tej kwestii nie są niczym niezwykłym.

Na wstępie warto zaznaczyć – nierozsądnej jazdy nie należy pochwalać, a już na pewno nie powinno się jej tolerować. Nie oznacza to jednak, że wypada pozostawać ślepym na bezprawne działania wymiaru sprawiedliwości, który pod osłoną nadinterpretowanych przepisów często dopuszcza się solidnego nadużycia. Straciłeś prawo jazdy za 50 plus? Zatem koniecznie sprawdź, czy Twoje uprawnienia zostały zatrzymane w zgodzie z literą Prawa.

50 plus działa… i to jak!

50 plus - znak B-33

Od 18 maja 2015 roku obowiązuje przepis w Prawie o ruchu drogowym, na mocy którego policjant może zatrzymać uprawnienia kierowcy (choć to kwestia dyskusyjna, click!), który dopuścił się przekroczenia prędkości o 50 km/h. Cóż, 50 plus działa i to ze sporym rozmachem. Na utratę uprawnień narażony jest każdy kierowca, co do tego nie ma wątpliwości. Bądźmy szczerzy, komu nigdy nie zdarzyła się chwila zapomnienia w terenie, który zabudowany jest wyłącznie drzewami, a mimo to nadal leży w granicach obszaru wyznaczonego tablicami D-42? Kto choć raz nie przeoczył skrzyżowania odwołującego znak B-33, podnoszący dopuszczalną prędkość do 70 km/h? No właśnie, w tym miejscu dochodzimy do sedna problemu.

50 plus a skrzyżowanie

50 plus - skrzyżowanie
50 plus – każde skrzyżowanie odwołuje znak B-33

Aby móc przejść do dalszych rozważań na temat zasadności poczynań funkcjonariuszy, wpierw należy przyjrzeć się samej definicji skrzyżowania. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, o skrzyżowaniu mówimy w momencie, gdy w jednym poziomie przecinają się drogi mające jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Definicja skrzyżowania nie ma odniesienia do połączenia, przecięcia albo rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, będącej dojazdem do dowolnego obiektu przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, rozróżniamy trzy rodzaje skrzyżowań: równorzędne, podporządkowane oraz ronda, czyli skrzyżowania z ruchem okrężnym.

O dojeździe do skrzyżowania równorzędnego ostrzega znak poziomy A-5. Kierowcy poruszają się w tym przypadku zgodnie z regułą „prawej ręki”, która określa pierwszeństwo przejazdu dla tego kierowcy, który ma wolną prawą stronę. Wyjątek od tej reguły stanowią pojazdy szynowe, które na skrzyżowaniach równorzędnych mają pierwszeństwo nad innymi pojazdami, bez względu na to, z której strony nadjeżdżają.