Zatrzymanie prawa jazdy podczas rutynowej kontroli?

1396

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Czy zatrzymanie prawa jazdy może być zastosowane wobec trzeźwego kierowcy? Oczywiście, że tak i wiele osób miało okazję się o tym przekonać.

Zasada domniemania niewinności jasno i wyraźnie wskazuje, że podejrzany pozostaje niewinny dopóki wina nie zostanie udowodniona. Teoria teorią a praktyka praktyką. Władza niejednokrotnie udowadniała, że do wymierzenia kary, w postaci tzw. działań prewencyjnych, wystarczy choćby wątpliwy cień podejrzenia. Przykład? Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która na podmioty wytwarzające paliwa płynne LPG nakłada obowiązek wniesienia kaucji na poczet niezapłaconych w przyszłości podatków. Równie dobrze takim samym obowiązkiem można obciążyć każdego kierowcę, który kiedyś potencjalnie może uchylać się od płacenia mandatów. Absurd goni absurd, ale nie o paliwach będziemy dziś rozmawiać, a o rutynowej kontroli, którą kończy zatrzymanie prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy – kontrola rutynowa, czyli nieuzasadniona

Zatrzymanie prawa jazdy – rutynowa kontrola nie powinna być przyczyną badania trzeźwości

Na wstępie warto przytoczyć zapis zawarty w artykule 129 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym mowa jest o uprawnieniach policji oraz sytuacjach, w których funkcjonariusz może zażądać poddania się przez kierującego badaniu alkomatem.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:
3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

Przedstawiony zapis jasno wskazuje, że kontrola trzeźwości jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie w sytuacji, gdy wobec kierującego zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W tym przypadku kluczowe są dwa słowa: „uzasadnione” i „podejrzenie”. O jazdę na tzw. podwójnym gazie z całą pewnością można podejrzewać osobę, której samochód obija się od krawędzi do krawędzi. Niebezpieczne manewry? Oczywiście. Przekroczenie prędkości? OK. A teraz prosimy, żeby każdy Czytelnik (będący czynnym kierowcom) przypomniał sobie ostatnią sytuację, w której policjant kazał mu gasić świeczkę. Możemy przypuścić z dużą dozą pewności, że w większości przypadków Wasza ostatnia kontrola trzeźwości była realizowana przy okazji rutynowej kontroli.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest rutynowa kontrola drogowa? Nie wiemy i Wy też tego nie wiecie, gdyż w polskim prawie nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Wiadomo natomiast, że policjant dokonujący kontroli, każdorazowo musi podać powód zatrzymania. Wychodzi zatem na to, że jeżeli zachowanie kierującego nie wskazywało na jazdę w stanie nietrzeźwości i nie zostało popełnione żadne wykroczenie, kontrola jest nieuzasadniona. Czy w takiej sytuacji należy odmówić poddania się badaniu alkomatem? Cóż, każdy ma do tego prawo, z zastrzeżeniem, że konsekwencje takiej decyzji poniesie nawet trzeźwy kierowca.

Zatrzymanie prawa jazdy – na zwrot dokumentu poczekasz kilka tygodni

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić przed uzyskaniem wyniku badania krwi
Zatrzymanie prawa jazdy – dokument może zostać zatrzymany jeszcze przed uzyskaniem wyniku badania krwi

W takim przypadku dalsze czynności określa artykuł 129i pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

Przepis jest jasny i klarowny, dużo więcej wątpliwości wzbudza natomiast zapis, według którego policjant ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który nie poddał się badaniu elektronicznym urządzeniem pomiarowym. Co dalej? O tym mówi art. 136 pkt 2:

W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia