Zaostrzenie kar dla kierowców już od 20 maja!

1
101
zaostrzenie kar
zaostrzenie kar

UWAGA! Przypominamy, że 20 maja wchodzą w życie przepisy przewidujące zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym.

Szereg zapisów, które stały się przedmiotem dość szerokich dyskusji nie tylko w świecie politycznym i motoryzacyjnym, już za kilkanaście dni stanie się obowiązującym prawem. Ministerstwo Sprawiedliwości już na początku kadencji Parlamentu zapowiedziało wdrożenie nowych zasad, które mają na celu większe restrykcje za łamanie zasad ruchu drogowego, a także skuteczne ściganie i karanie za te czyny. O ile pierwsze z tych założeń spotkało się z aprobatą społeczną, istnieją zastrzeżenia, czy wprowadzone zaostrzenie kar rzeczywiście wpłynie na skuteczność karania.

Statystyka nie kłamie

Nie ulega wątpliwości, że na drogach bezpiecznie nie jest. Ściganie przestępców drogowych, zwłaszcza kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zawsze kończy się odczuwalną karą. W 2013 roku na 252 rozprawy, aż 93 zakończyły się wyrokiem w zawieszeniu. W 2014 – na 151 posiedzeń sądu wydano aż 38 takich wyroków. W 2015 roku 26 pijanych kierowców usłyszało orzeczenie z zawieszoną karą. Oznacza to, że kierowcy przyłapani na jeździe pod wpływem środka odurzającego w wielu przypadkach po prostu unikali kary. Minister Ziobro uznał taki stan rzeczy za nieakceptowalny. Zresztą, opinia publiczna w wielu komentarzach do nowych przepisów popiera kierunek tych zmian prawnych.

Jakie zmiany?

Przede wszystkim, szeroko rozumiane zaostrzenie kar. Na wielu płaszczyznach. Wspomniana już jazda pod wpływem środków odurzających od 20 maja 2017 roku zagrożona jest minimalną karą 2 lat więzienia – jeżeli doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dotychczas było to zaledwie 9 miesięcy. Dodatkowo, nowe przepisy mówią o karze bezwzględnego pozbawienia wolności, co wyklucza kary w zawieszeniu. To znacząca zmiana.

zaostrzenie kar
UWAGA! zaostrzenie kar dla kierowców

Długo eksploatowany temat, o którym dużo się mówi, to karanie za jazdę bez uprawnień. Zakaz wydawany jest decyzją administracyjną. Jeżeli kierowca nie zastosuje się do tej sankcji i zostanie przyłapany na jeździe pomimo tego, taki zakaz wyda sąd. Zignorowanie sądowego zakazu będzie już karane surowo. Od 3 miesięcy do 5 lat może grozić osobie, która nie zastosuje się do nowej rzeczywistości.

Zmiana kwalifikacji prawnej od 20 maja dotyczy również ucieczki przed pościgiem policji. W poprzednich przepisach za to wykroczenie można było trafić na 30 dni do aresztu. Podpisana przez Prezydenta nowelizacja traktuje to jako przestępstwo. Będzie ono zagrożone karą więzienia, od 3 miesięcy do 5 lat! Choć brzmi to sensacyjnie, nie jest to problem marginalny. Dla przykładu, wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 roku było ponad 2,5 tysiąca pościgów policyjnych.

Zaostrzenie przepisów dotyczy także przedawnienia wykroczeń (wydłużenie okresu z dwóch do trzech lat), dostępu sędziów do baz danych centralnej ewidencji kierowców przy wydawaniu wyroków, a także zmiany niektórych wykroczeń na przestępstwa.

Karać, nie karać?

Oczywiście, że karać – zaspokaja to nasze wspólne poczucie sprawiedliwości. Natomiast przy okazji każdej akcji przewidującej zaostrzenie kar, komentatorzy podnoszą argument zupełnej ciszy w temacie edukowania społeczeństwa. Wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności na drodze, może zdziałać więcej niż kara.

Przeczytaj również:

https://bezpiecznapodroz.org/czasowe-wyrejestrowanie