Kierowcy ustawa nowelizująca! Co się zmieni?

0
25
Kierowcy ustawa nowelizująca

Kierowcy ustawa nowelizująca! Planowane zmiany na 2018r.

Jako, że ustawodawca nie wyrobił się ze wszystkimi planowanymi zmianami na ten rok, część została przełożona na 2018, a niektóre elementy pozostały na ten rok, i leżą już na biurku Prezydenta do podpisu. Zapraszam do artykułu – Kierowcy ustawa nowelizująca.

Prace legislacyjne nad ustawą nowelizującą są praktycznie zakończone. Można je prześledzić tutaj:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1231

Kierowcy ustawa nowelizująca – co przesunięte na 2018?

Podstawą prawną tej zmiany jest. art. 139 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, zmieniony przez ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 2001).

  • Określony w rozdziale 14 ustawy o kierujących pojazdami „okres próbny”;
  • Likwidacja kursów redukujących punkty karne (do 4 czerwca 2018 r. można redukować punkty w WORDach)
  • Ograniczenie prędkości dla nowicjuszy;
  • Konieczność podejścia do egzaminu doszkalającego, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od zdania prawa jazdy

Kierowcy ustawa nowelizująca – co zostanie wprowadzone “na dniach” ?

Główne zmiany, które wprowadza ustawa nowelizująca:

– Niezatrzymanie się do kontroli drogowej będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Nowy art. 178b Kodeksu Karnego )

– Rutynowe kontrole prędkości „trzeźwości” będą zalegalizowane

– zaostrzenie odpowiedzialności karnej za czyn polegający na spowodowaniu wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.)

– wydłużenie przedawnienia karalności za wykroczenia do maksymalnie 3 lat (1 rok od dnia popełnienia czynu w przypadku gdy sprawa nie trafi do sądu, 2 lata od dnia wszczęcia postępowania przed sądem, w przypadku gdy spraw trafi do sądu

Kierowcy ustawa nowelizująca – Taryfikator

Jeżeli chodzi o zmniejszenie lub zwiększenie opłat za występki na drodze, taryfikator w 2017r. na razie nie będzie zmieniany. I miejmy nadzieję, że do końca roku tak pozostanie, chyba że będzie to zmieniane “na lepsze”.

O zmianach dla młodych kierowców robiących Prawo Jazdy na 2018r. pisaliśmy już na portalu:

Dwuletni okres próbny – Młodzi kierowcy, miejcie się na baczności