Jak uzyskać odszkodowanie dziedziczenie OFE

0
13
Jak uzyskać odszkodowanie - wybór ubezpieczyciela

Jak uzyskać odszkodowanie dziedziczenie OFE

W nowym, obowiązującym od 1999 roku, systemie emerytalnym znajdują się osoby urodzone w 1969 roku lub później.  Zgodnie z tą reformą, zobowiązane one były i nadal są do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego. Istnieje obowiązek dokonania go ciągu 7 dni od czasu rozpoczęcia odprowadzania składki do ZUS. Czy widziałeś, że spadkobiercom należą się środki zgromadzone w OFE, ZUS oraz BANKU ?

Jak uzyskać odszkodowanie dziedziczenie OFE- kto i o jakie środki może się ubiegać ?

Jak uzyskać odszkodowanie dziedziczenie OFE

 

Spadkobiercy oraz uposażeni (osoby uprawnione do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego) otrzymają środki zgromadzone w OFE, ZUS i BANKU.  Niestety, wciąż mało z nas wie, że środki z dwóch pierwszych instytucji podlegają dziedziczeniu (mogą wchodzić w skład spadku w razie naszej śmierci lub być wypłacone uposażonym). Oprócz tego mają prawo do odzyskania oszczędności wpływających na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Osoby te mają także prawo do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i na lokatach w Banku … jednak nie wiedzą w jaki sposób, mogą starać się o świadczenia z OFE. Aby rozwiać  wszystkie wątpliwości środki należą się osobie uprawnionej, wskazanej przez zmarłego (np. małżonkowi) lub gdy zmarły nie wskazał osoby uprawnionej ( należy nam się wtedy 100 % środków zgromadzonych w OFE) oraz spadkobiercom (dziedziczone zgodne z testamentem, w przypadku jego braku – zgodnie z ustawą).

Oczywiście, sama strata bliskiej osoby i myśl o wszystkich formalnościach nas przeraża i wywołuje niemały stres. Często nie wiemy, co nam się należy i jak się do tego zabrać, gdzie się zgłosić. Wtedy warto powierzyć naszą sprawę profesjonalistom. Podpowiedzą oni co zrobić, jak szybko i sprawnie uzyskać środki z należnych nam funduszy oraz zabezpieczyć swoje interesy. Pomogą oni wystąpić do właściwego funduszu po należne środki pieniężne zgromadzone na rachunku emerytalnym zmarłego oraz uzyskać szybko środki zgromadzone w OFE, subkoncie emerytalnym ZUS i BANKU.

 

Przeczytaj : Jak uzyskać odszkodowanie rekolekcje – „Straty Życiowe” 2017