Przyciemniane szyby – aktualne przepisy

6679
przyciemniane szyby

Kiedy zabiorą Ci dowód rejestracyjny za niewłaściwie przyciemniane szyby, jedynym ratunkiem będą ponowne badania techniczne. Nie ma lekko…

Od 2013 roku obowiązują dość restrykcyjne przepisy w zakresie warunków technicznych pojazdu. Oprócz wielu innych cech, chodzi także o przyciemniane szyby. Mimo iż minęło kilka lat od wejścia w życie tej regulacji, nadal każdego roku tysiące kierowców borykają się z problemami podczas kontroli drogowej. Powodem zastrzeżeń są właśnie ciemne szyby.

Przyciemniane szyby – Nie dawaj powodu.

Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku ponad sześć tysięcy dowodów rejestracyjnych zostały zatrzymanych przez policję – na podstawie Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przepisy te regulują między innymi przyciemniane szyby – dokładne wytyczne znajdują się w paragrafie 8.5. wspomnianego tekstu. Statystyka nie mówi, ilu dokładnie kierowców straciło dowód rejestracyjny z powodu niewłaściwie wykonanego przyciemnienia szyb, ale można przypuszczać, że sporo. Zarówno właściciele aut decydujący się na taki zabieg, jak i osoby które dokonują zakupu samochodu z ciemnymi szybami, powinni mieć wiedzę na temat zasad zapisanych w przepisach.

Przyciemniona przednia szyba

Przyciemnianie szyb w samochodzie nie jest niedozwolone. Wbrew obiegowym skrajnym opiniom, nawet przednia i przednie boczne szyby mogą być oklejone folią. Przednia szyba powinna być jednak w taki sposób przygotowana, by zapewnić kierowcy pełną widoczność. Wolno stosować materiały przyciemniające szybę, ale przepisy nakładają obowiązek by współczynnik przepuszczania światła był większy niż 70%. Należy pamiętać, iż niektóre szyby stosowane przez producentów fabrycznie posiadają już ograniczoną przejrzystość. Bywa, że współczynnik przepuszczania światła w nowym aucie, opuszczającym salon wynosi około 80%. W takim przypadku zastosowanie zbyt ciemnej folii będzie prowadziło do przekroczenia dopuszczalnej normy.

Przyciemniane szyby
Przyciemnione szyby Audi A3

Przyciemniane tylne szyby

Jeżeli chodzi o przyciemnianie szyb z tyłu, przepisy praktycznie nie odnoszą się do tego zakresu. Można stosować dowolny współczynnik zaciemnienia, bez obaw o konsekwencje przy kontroli drogowej. Jedynym warunkiem jest posiadanie stosownego atestu, który powinniśmy otrzymać podczas wykonywania usługi – bądź od osoby która sprzedaje takie auto. Brak atestu będzie skutkował mandatem karnym w wysokości od 50 do 200zł. No i odebraniem dowodu rejestracyjnego, oczywiście. Ponowne uzyskanie dowodu będzie możliwe dopiero po udokumentowaniu legalności przyciemnionych szyb. Żeby nie było za łatwo – fakt ten potwierdzony być musi podczas przymusowych badań technicznych pojazdu. Nie ma lekko…

Dodatkowym warunkiem, jaki nakładają przepisy w przypadku szyb tylnych, jest posiadanie lusterek po obu stronach pojazdu. Choć jest to dziś już standard, prawo nadal nakazuje posiadanie lusterka wyłącznie z lewej strony – jeżeli samochód jest w pełni przeszklony i widoczność każdej szyby jest pełna.

Przyciemniane szyby – Przyciemniać, czy nie przyciemniać?

Przyciemniane szyby mają niewątpliwą wartość praktyczną. Nieocenione dla wielu są względy estetyczne. Samochód wygląda dostojniej i bardziej elegancko. Z praktycznego punktu widzenia – przy mocnym zaciemnieniu nikt ciekawski po prostu nie będzie zaglądał do wnętrza. Samochód w którym zastosowano atestowane folie ograniczające dopływ światła, w odczuwalny sposób będzie się wolniej nagrzewał od promieni słonecznych – co jest atutem dla kierowcy i pasażerów.

Należy jednak pamiętać, iż najważniejszą kwestią związaną z problematyką przyciemniania szyb, jest widoczność – i związane z nią bezpieczeństwo. Jeśli ten warunek jest spełniony, to w drogę!

Przeczytaj także:

https://bezpiecznapodroz.org/zaparowane-szyby-a-bezpieczenstwo-drodze