Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie

294

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie
Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie

Śmierć osób najbliższych należy do jednych z najbardziej tragicznych momentów naszego życia i wiąże się z ogromnym bólem i cierpieniem , zwłaszcza jeśli chodzi o dotkniętych nią członków rodziny. Szczególnie bolesne są sytuacje, w których odejście osoby bliskiej następuje niespodziewanie, a winę za taki stan ponoszą winne powyższego zdarzenia osoby trzecie. Najczęściej z tego typu stanami faktycznymi mamy do czynienia w przypadku wypadków komunikacyjnych, w których giną pasażerowie pojazdu sprawcy zdarzenia lub  osoby znajdujące się w innych pojazdach, które brały udział w wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie – co nam się należy ?

Jedyną namiastką rekompensaty w takich sytuacjach za to wielkie cierpienie, jaką jest śmierć osoby najbliższej, która nie nastąpiła z przyczyn naturalnych może być uzyskanie różnego rodzaju świadczeń cywilnoprawnych.  Jest to m.in. odszkodowanie będące w stanie w minimalnym stopniu pokryć ten ogromny ból i cierpienie. Poprzez przyznanie określonej sumy pieniężnej powyższe odszkodowanie ma zatem prowadzić do złagodzenia cierpień psychicznych wywołanych utratą bliskiej osoby. Pozwoli ono także ułatwić jej najbliższym dostosowanie się do nowej sytuacji, w której znaleźli się oni w związku z tragiczną stratą członka swojej rodziny.

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie

Kancelarie Odszkodowawcze powstały z myślą bezpośredniej pomocy rodzinom ofiar wypadków samochodowych. Często są wsparciem dla tych rodzin. W imieniu członków rodziny wywalczają odszkodowania już nawet do 30 dni od daty podpisania umowy. Niestety tak działających szybko podmiotów na rynku jest bardzo niewiele. Mamy jednak doświadczenia z takimi Kancelariami i wiemy , że ich skuteczność i szybkość działania budzi pełen nasz szacunek. Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej, jak też inne związane z taką nieszczęśliwą sytuacją świadczenia(np. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu), to jedne z głównych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię Odszkodowawczą.

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie – odszkodowanie nawet do 20 lat wstecz

Nie każdy jednak wie, że od 3 sierpnia 2008r. wszyscy bliscy ofiar wypadków śmiertelnych mogą zgłaszać roszczenia w oparciu o art. 446 § 4 k.c. Przepis ten przewiduje dla najbliższych członków rodziny zmarłego odszkodowanie/zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny bliskiej osoby. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego najbliżsi członkowie rodziny zmarłego lub inne osoby mogą ubiegać się o przyznanie  odpowiedniego świadczenia. Jest to m.in. stosowne odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych. Chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek finansowy występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.). Mowa o zadośćuczynieniu pieniężnym za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku. Przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.

A co jeśli wypadek był wcześniej?

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinieJak mówi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r (sygn. akt III CZP 76/10), sąd jednoznacznie stwierdził, że „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r.”

Tym samym osoby, które utraciły najbliższego członka rodziny przed tą data również mogą domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z tym, że nie na podstawie nowej instytucji z art. 446 § 4 k.c. a na innej podstawie. Tj. art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. Czyli, Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale, jednoznacznie wskazał, że „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”

Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie a polisa OC sprawcy

Co w przypadku gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody?  Zgodnie z art. 362 k.c. przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy. Jest on zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego. Odszkodowania powypadkowe za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podmiotem odpowiedzialnym za jego wypłacenie pozostaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarantuje on poszkodowanemu pełną ochronę ubezpieczeniową nawet w sytuacji braku możliwości ustalenia tożsamości odpowiedzialnego sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia . Działa on również, gdy sprawca nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W Polsce, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC auta jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Polisa OC przede wszystkim zabezpiecza kierowcę przed finansowymi skutkami wypadków drogowych. Poszkodowanym w określonych sytuacjach daje gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela.

Wiemy jak Tobie pomóc , zadzwoń  lub napisz do nas zostawiając kontakt. My podpowiemy jak otrzymać w 30 dni kilkadziesiąt tysięcy zł za śmierć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym.

Przeczytaj też :Jak uzyskać odszkodowanie – nie tylko ze zdarzeń komunikacyjnych!

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia