Jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce ?

0
37
jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce

Jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce i nie chce wypłacić nam należnych świadczeń?

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2016 r. w wyniku wypadków drogowych rannych zostało niemal 41 tys. osób. Równolegle dochodzą niepokojące sygnały dotyczące praktyk towarzystw ubezpieczeniowych – poszkodowani i ich bliscy skarżą się na zaniżanie wysokości należnego świadczenia, a nawet odmowę jego wypłaty przez ubezpieczyciela. Tymczasem, jak przekonuje prawnik z jednej z kancelarii odszkodowawczych, każdy poszkodowany w wypadku, o ile nie jest wyłącznym sprawcą, ma prawo do uzyskania od firmy ubezpieczeniowej stosownego świadczenia. Jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce ? Sprawdź.

jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce
jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręce ?

Jakie świadczenia nam się należą po wypadku ?

  • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów leczenia i rehabilitacji, transportu poszkodowanego i jego bliskich, przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania ofiary wypadku do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
  • renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
  • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a takie świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 447 k.c.);
  • renty na zwiększone potrzeby, która zapewni poszkodowanemu środki na leczenie, rehabilitację, opiekę czy lepsze odżywianie (art. 444 § 2 k.c.);
  • zwrot utraconych zarobków, gdy poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy z powodu krótkotrwałej niepełnosprawności, w tym przypadku bierze się pod uwagę różnicę między dochodami, jakie osiągałby poszkodowany, gdyby nie zaistniała szkoda, a dochodami, które w danej chwili może osiągać, jak i zwiększone wydatki, jeżeli są następstwem tej szkody (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. I ACa 763/13, LEX nr: 1511658).

Ubezpieczyciel umywa ręce , chociaż oprócz powyższych świadczeń możesz domagać się leczenia w prywatnej placówce medycznej …

jak uzyskać odszkodowanie gdy ubezpieczyciel umywa ręcePowyższe świadczenia należą się wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji bądź wypadku drogowym –  także pieszemu, motocykliście i rowerzyście. W przypadku, gdy to poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego (zgodnie z art. 362 k.c.).

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 2016 r. ofiara wypadku może żądać, by z polisy OC sprawcy pokryto również koszty leczenia w prywatnej placówce medycznej (uchwała 7 sędziów SN, III CZP 63/15). Uchwała otwiera przed poszkodowanymi dostęp do szybkiej i wysokiej jakości opieki medycznej oraz darmowej rehabilitacji w nowoczesnych klinikach. Co więcej, poszkodowany nie jest zobowiązany do podjęcia w pierwszej kolejności leczenia w placówkach finansowanych ze środków NFZ.  Niestety,  niewiele osób zdaje sobie sprawę z tej możliwości. Zamiast skorzystać z szybkiej rehabilitacji, która daje szansę na powrót do pełni zdrowia, tracą tym samym cenny czas na bezowocne szukanie wolnych miejsc „na NFZ”.

Jak jednak wygrać z firmą ubezpieczeniową? W tym wypadku warto skorzystać z usług renomowanej kancelarii odszkodowawczej. Zatrudnieni w niej prawnicy pomogą w wywalczeniu odpowiedniego odszkodowania, a także doradzą w kwestii wyboru placówki medycznej czy kliniki rehabilitacyjnej.

Koniecznie Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie – wypadek drogowy