Najlepiej gospodarująca wodą firma – Nissan wskakuje na szczyt rankingów

0
15
najlepiej gospodarująca wodą firma

Nissan jako … najlepiej gospodarująca wodą firma

Globalny Raport Wodny 2017 wydany przez CDP potwierdził, że właśnie Nissan to najlepiej gospodarująca wodą firma. Tym samym znalazła się ona po raz pierwszy znalazła się na „liście A” przedsiębiorstw wyróżnionych w raporcie za sposób, w jaki gospodarują wodą. Pokonał jednocześnie 74 innych firm wybranych spośród 200 podmiotów. Jedak koncern może pochwalić się również utrzymaniem już czwarty rok z rzędu swojej pozycji lidera w Raporcie o zmianach klimatu.

Nissan liderem w ochronie klimatu i środowiska

najlepiej gospodarująca wodą firma
Nissan jako najlepiej gospodarująca wodą firma

Nissan stara się ograniczać i racjonalizować zużycie wody we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych. Firma instaluje technologie i promuje ograniczanie zużycia wody, uwzględniając lokalną specyfikę poszczególnych zakładów w zakresie zapotrzebowania na wodę, oraz angażuje się w zarządzanie zaopatrzeniem w wodę. <arka dąży do ograniczenia emisji CO2 z nowych pojazdów w pełnym cyklu „od wydobycia do zużycia” — obejmującym także produkcję paliwa lub energii elektrycznej do zasilania samochodów — o 90% do 2050 roku w porównaniu z poziomem z 2000 roku. Firma produkuje najlepiej sprzedający się na świecie bezemisyjny samochód — Nissana LEAF —  oraz współpracuje z samorządami lokalnymi i innymi firmami przy rozbudowie infrastruktury ładowania. Nissan będzie kontynuował rozwiązywanie problemów w dziedzinie ochrony środowiska oraz ograniczał oddziaływanie na środowisko w całym swoim łańcuchu wartości, zgodnie z założeniami Zielonego Programu Nissana.

CDP założony w 2000 roku jest wpływową organizacją non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Reprezentuje ona inwestorów instytucjonalnych dysponujących łącznymi aktywami o wartości 100 bilionów USD. Pełny raport CDP jest dostępny na stronie www.cdp.net.

Zobacz Anuluj Dług – okradają nas bo mają do tego prawo ?