Ubezpieczenie – Oświadczenie sprawcy kolizji

0
5840
Ubezpieczenie - Oświadczenie sprawcy kolizji

Ubezpieczenie – Oświadczenie sprawcy kolizji czy wezwanie policji?

Kolizja potocznie zwana stłuczką przydarzyła się wielu kierowcom. Pośpiech, trudne warunki na drodze, chwila nieuwagi i oglądamy wgniecenia na autach. Co wtedy zrobić? Spisać oświadczenie sprawcy kolizji czy wezwać policję?

Ubezpieczenie - Oświadczenie sprawcy kolizji
Ubezpieczenie – Oświadczenie sprawcy kolizji

Kiedy obowiązkowo trzeba wezwać policję?

Obowiązek wezwania policji jest w następujących przypadkach:

 •  w wyniku zdarzenia na drodze ktoś został ranny lub ktoś zginął,
 •  na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną lub pogotowie ratunkowe,
 •  istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających,
 •  sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia,
 •  gdy są wątpliwości co do tego, kto był sprawcą kolizji,
 •  sprawca kolizji nie posiada dokumentów, m.in. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub policy OC pojazdu,
 •  pojazdy biorące udział w kolizji utrudniają ruch innych pojazdów lub całkowicie go blokują.
 • W pozostałych sytuacjach wystarcza spisane oświadczenie sprawcy kolizji.

Ubezpieczenie – oświadczenie sprawcy kolizji, co to jest?

Ubezpieczenie - Oświadczenie sprawcy kolizji - sprawca
Ubezpieczenie – Oświadczenie sprawcy kolizji – sprawca

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument spisywany przez uczestników kolizji, w którym opisane są okoliczności zdarzenia, dane uczestników i świadków, informacje na temat pojazdów biorących w zdarzeniu, a także przyznanie się do winy sprawcy zdarzenia.

Poniżej klucz według którego powinno być przygotowane oświadczenie:

 •  dane osobowe wszystkich kierowców: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer prawa jazdy, adres zameldowania, nr telefonu kontaktowego,
 •  dane pojazdów: marka, model, numer rejestracyjny,
 •  dane polis ubezpieczenia OC komunikacyjnego: numer polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
 •  opis zdarzenia i opis uszkodzeń pojazdów – jak najdokładniejszy, może być uzupełniony o rysunki lub zdjęcia z miejsca zdarzenia.
 •  dane świadków – imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer prawa jazdy, adres zameldowania, nr telefonu kontaktowego
 •  podpisy uczestników zdarzenia i świadków (jeżeli są).

Należy pamiętać, by w dokumencie znalazło się przyznanie do winy sprawy. Tak przygotowane oświadczenie sprawcy kolizji, będzie podstawą do dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego w towarzystwie ubezpieczeń, w którym miał wykupiona polisę sprawca.

Sprawca zmienił zdanie

Zdarza się, że sprawca kolizji po jakimś czasie zmienia zdanie i nie potwierdza okoliczności zdarzenia w czasie likwidacji szkody. W takich sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe we własnym zakresie próbują ustalić przyczynę stłuczki oraz sprawcę. Do czasu zakończenia tych ustaleń poszkodowany nie otrzyma wypłaty odszkodowania.

Przeczytaj też Ubezpieczenie – Stłuczka i co dalej?