Odmowa przyjęcia mandatu – jak postępować w takiej sytuacji

1495
odmowa przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia mandatu – jak postępować w takiej sytuacji

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z przyczyną lub wysokością mandatu, przede wszystkim nie podpisuj go. Podpisanie z automatu oznacza przyznanie się do winy i zaakceptowanie kary. Co do zasady odwołanie się od podpisanego mandatu jest praktycznie niemożliwe, poza kilkoma wyjątkami o których wspomnimy niżej. Za to każdemu przysługuje odmowa przyjęcia mandatu. I nie ma tutaj znaczenia powód dlaczego nie zgadzamy się z decyzją policjanta. Policjant za każdym razem ma za to obowiązek poinformować nas o prawie do odmowy. W takiej sytuacji sprawa kierowana jest do sądu.

Odmowa przyjęcia mandatu – jak wygląda cała procedura

odmowa przyjęcia mandatu
Jeżeli przegramy sprawę, to my ponosimy jej koszty

Sąd podczas badania sprawy nie jest związany opinią policjantów. Tak naprawdę bada on sprawę od zera biorąc pod uwagę zeznania policjantów oraz nasze, zeznania ewentualnych świadków oraz zbada od nowa wszystkie okoliczności. Oznacza to, że może on nałożyć na nas zupełnie inną grzywnę oraz liczbę punktów karnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że w momencie przegrania sprawy to my ponosimy jej koszty. A mogą być one bardzo wysokie, jeżeli na przykład sąd uzna, że potrzebna jest opinia specjalistów bądź ekspertów.

Druga ważna kwestia to fakt, że nasza sprawa będzie rozpatrywana przez sąd w którego okręgu zostało popełnione samo wykroczenie. Nie ma tutaj znaczenia nasz adres zameldowania. Może to być kłopotliwe, ponieważ bardzo często nawet kilkukrotnie będziemy musieli stawiać się na wezwanie sądu. Jeżeli na przykład mieszkamy na północy kraju, a wykroczenie popełniliśmy na południu, może być to kłopotliwe.

Odmowa przyjęcia mandatu – w jaki sposób odwołać się od przyjętego mandatu

Poza kilkoma wyjątkami jest to praktycznie niemożliwe. Taka możliwość istnieje przede wszystkim w sytuacji kiedy zostaliśmy ukarania za działanie, które nie jest już wykroczeniem. Taka sytuacja może zaistnieć jeżeli w między czasie zaczęły obowiązywać nowe przepisy, a my zostaliśmy ukarani w myśl starego prawa. Kolejny wyjątek to sytuacja w której zostaliśmy ukarani za działanie w obronie koniecznej bądź obronie dobra chronionego prawem pod warunkiem, że nie dało się postąpić inaczej. Jeżeli za nasze działanie mógł ukarać nas jedynie sąd, a nie policjant to także możemy się od takiego mandatu odwołać.

Jeszcze jeden wyjątek to sytuacja, w której zostaliśmy ukarani za działanie spowodowane chorobą psychiczną, bądź innym zakłóceniem czynności psychicznych. Jest to istotne w przypadku na przykład osób chorujących na schizofrenię. Jednakże  są to dość rzadkie sytuacje. Lepiej więc po prostu nie dopuszczać do sytuacji, w których nasze działanie zagrożone będzie mandatem karnym.

Zobacz również: Mandat zza granicy – płacić czy nie płacić?