Odmienny punkt widzenia, czyli Bezpieczna Podróż w świat polityki, ekonomii, historii – piątek 18 stycznia Tomasz Kowalczuk Anna Schmidt-Rodziewicz Jakub Grygowski Grzegorz Długi Piotr Łysakowski

120

Odmienny punkt widzenia, czyli Bezpieczna Podróż w świat polityki, ekonomii, historii – piątek 18 stycznia Tomasz Kowalczuk Anna Schmidt-Rodziewicz Jakub Grygowski Grzegorz Długi Piotr Łysakowski

Za oknami robi się znów biało i zimno, ale w studiu po 17.00 będzie raczej gorąco.

W dzisiejszej audycji „Odmienny punkt widzenia, czyli Bezpieczna Podróż w świat polityki, ekonomii, historii” podejmiemy tematy aktualne dziś i aktualne nie tylko dziś.

Po pierwsze porozmawiamy o konsekwencjach nieodpowiedzialnych wypowiedzi, konsekwencjach niszczenia języka i zastępowania go bezmyślnie powtarzanymi „przekazami dnia”, odwracaniu znaczenia pojęć.

I żeby wszystko było jasne – nie będziemy skupiać się na morderstwie Prezydenta Pawła Adamowicza. Skoncentrujemy się na przykład na nowym i groźnym pojęciu „solidaryzm społeczny”.

Tyle na początku audycji.

W kolejnych rozmowach poruszymy sprawy obywateli polskich przebywających na stałe poza Polską, w tym między innymi zajmiemy się dwiema inicjatywami: „senatorowie  Polonii” oraz „odebrać czynne prawo wyborcze”. Poruszymy sprawę przyszłości polskiego biznesu na Wyspach Brytyjskich – zarówno tego rozwijanego w Zjednoczonym Królestwie, jak i tego na terenie Wielkiej Brytanii obecnego, ale nie mającego tam swojej siedziby, np. polskie firmy transportowe.

W drugiej godziny przede wszystkim sprawy polityczne – rola i miejsce Polski we współczesnym świecie i korzyści oraz zagrożenia wynikające z bardzo ścisłych związków ze Stanami Zjednoczonymi, czyli np. sprawa konferencji bliskowschodniej, która za miesiąc ma się odbyć w Polsce właśnie.

A na koniec relacje transatlantyckie i o co chodzi Stanom Zjednoczonym walczącym o zablokowanie budowy Nord Stream 2 i dlaczego Niemcy forsują realizację tego projektu pomimo ogromnego oporu wielu europejskich państw.