Brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu – grożą za to duże kary

0
56
brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu

Brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu – grożą za to duże kary

Na każdym właścicielu samochodu ciąży obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia. Oznacza to, że każdy właściciel samochodu jest zobowiązany to regularnego wykupywania polisy OC kiedy termin jej ważności zbliża się ku końcowi. Wyjątek stanowią auta zarejestrowane jako zabytek. W takim przypadku właściciel może wykupić ubezpieczenie wyłącznie na określony okres w roku. Na przykład jeżeli zamierza pojechać na jakiś zlot. W innym przypadku mamy obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu może oznaczać dla zapominalskiego kierowcy spore kary finansowe. Wysokość tej kary jest różna w zależności od roku kalendarzowego.

Brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu – co grozi właścicielowi pojazdu

brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu
W przypadku braku ważnej polisy OC za szkody odpowiadamy z własnej kieszeni

Wysokość kary za brak ciągłości ubezpieczenia zmienia się z każdym rokiem. Przy jej obliczaniu brane są pod uwagę różne czynniki, ale głównym jest aktualna płaca minimalna. Jeżeli płaca wzrasta to wzrastają też kary. Istnieje kilka rodzajów kar. O podstawowej mówimy kiedy jest brak ciągłości polisy OC przez ponad 14 dni. W przypadku właścicieli aut osobowych kara ta wynosi dwukrotność minimalnej pensji w danym roku. Jak nie trudno obliczyć kara ta wyniesie w takim przypadku 4500 złotych. W przypadku właścicieli większych pojazdów, takich jak autobusy czy ciężarówki kary są jeszcze wyższe. Warto więc regularnie opłacać polisę OC.

Brak ciągłości w ubezpieczeniu samochodu – dodatkowe kary

W przypadku braku ciągłości polisy OC do 3 dni także musimy liczyć się z karą w wysokości 900 złotych. W przypadku braku ciągłości od 4 do 14 dni kary są znacznie wyższe. Poza wspomnianymi karami kierowca nie posiadający ważnej polisy OC musi liczyć się z tym, że w przypadku ewentualnej szkody będzie zmuszony pokryć jej koszty z własnej kieszeni. Przede wszystkim dotyczy to zniszczeń prywatnego mienia oraz infrastruktury. Ponadto w niektórych przypadkach kierowca z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszty zadośćuczynienia bądź renty za uszczerbek na zdrowiu. Nie warto więc zapominać o zachowaniu ciągłości polisy OC, ponieważ kary za to mogą być bardzo dotkliwe. Przede wszystkim finansowo.

Zobacz również: Przewożenie dziecka w samochodzie – obowiązujące przepisy