“Lex Uber” podpisany przez Prezydenta. Zmiany od Nowego Roku

0
115
Lex Uber

Lex Uber – nowelizacja przepisów ustawy o transporcie drogowym podpisana

Od Nowego Roku wchodzi nowelizacja przepisów ustawy o transporcie drogowym “lex Uber”. We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację o przewozie osób. Nowe prawo wprowadzi licencje dla pośredników w przewozie osób oraz umożliwi korzystanie przez kierowców świadczących usługi przewozu osób z aplikacji zastępujących kasę fiskalną i taksometr.

Na polskich drogach tylko licencjonowani przewoźnicy

Przyjęta ustawa wprowadza również definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką. Zdefiniowano “pośrednictwo przy przewozie osób”, jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

Lex Uber

Nowelizacja nakłada również obowiązek na przedsiębiorcę weryfikacji, czy kierowca, któremu zleca przewóz, posiada licencję na przewóz osób. Kierowca z kolei będzie mógł korzystać ze zleceń przewozu pochodzących wyłącznie od licencjonowanego przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób. Organem właściwym w sprawach licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Wymogi osób ubiegających się o licencję

Nowelizacja obejmuje też wymogi wobec osób ubiegających się o licencję na wykonywanie przewozu osób samochodem osobowym. Znosi się obowiązki posiadania przez osobę zarządzającą transportem drogowym, przedsiębiorstwa certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Lex Uber

Z kolei wobec przedsiębiorców ubiegających się o licencję w zakresie przewozu osób taksówką zniesiono obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego potwierdzonego zdanym egzaminem ze znajomości topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego.Ponadto, licencja w zakresie przewozu osób taksówką będzie udzielana jedynie na określony obszar, a nie jak dotychczas także na określony pojazd.

Przeczytaj Uber z licencją, stanie się taksówką?