Stefan Hambura – żegnamy Naszego przyjaciela

0
91

Stefan Hambura był adwokatem, działaczem społecznym oraz publicystą. Był absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III w Bonn. Wykładał w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Był również przyjacielem osób starszych i niepełnosprawnych.

Od wielu lat współpracował z Fundacją Emanio Arcus, która działa na rzecz osób potrzebujących na terenie powiatu legionowskiego. Był również szefem redakcji prawnej Radia Bezpieczna Podróż, które skierowane jest do wszystkich osób w jakikolwiek sposób wykluczonych ze społeczeństwa: niepełnosprawnych, ale także np. tych, którzy wpadli w pętlę zadłużenia, ofiar wypadków drogowych, a nawet ludzi z małą siłą przebicia czy uzależnionych. Zmarł 2 maja 2020 roku w wieku 59 lat w Warszawie.

Śp. Stefan Hambura jako prawnik Radia Bezpieczna Podróż

Stefan Hambura był prezesem Światowego Kongresu Polaków. Urodził się w Gliwicach w rodzinie śląskiej, która wyemigrowała do Niemiec kiedy on był jeszcze dzieckiem, ale przez całe życie czuł się Polakiem i był Polakiem. Walczył o przywrócenie praw dla Polaków w Niemczech tych, które zostały zlikwidowane przez system hitlerowski i które do dzisiaj, niestety, nie powróciły w pełni. Był społecznym doradcą polskiego Episkopatu w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wydał również pierwsze w Polsce komentarze do traktatów Unii Europejskiej.

Jako główny ekspert podkomisji komisji spraw zagranicznych Sejmu RP, Stefan Hambura był współautorem dwóch fundamentalnych uchwał, które Sejm RP przyjął jednogłośnie w 2004 i 2005 roku. Pierwsza z nich dotyczyła nienaruszalności polskiej własności na nziemiach odzyskanych. A druga uchwała dotyczyła jednogłośnego przekonania Sejmu , że w Polsce należą się reparacje ze strony Niemiec.

Stefan Hambura walczył o sprawiedliwość Polaków na obczyźnie

W odpowiedzi na apel Stefana Hambury w “Rzeczpospolitej” ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej śp. Profesor Lech Kaczyński zlecił oszacowanie strat materialnych poniesionych przez Warszawę w wyniku działań II Wojny Światowej. Ponadto jako działacz społeczny Stefan Hambura m.in. starał się o zrównanie statusu polskiej mniejszości w Niemczech z prawami niemieckiej mniejszości w Polsce.

Jako adwokat zajmował się od dekad w imieniu mieszkających w Niemczech polskich rodziców (często z mieszanych polsko-niemieckich małżeństw) walką z urzędami ds. młodzieży (Jugendamtami), które odebrały im dzieci na rzecz niemieckich współmałżonków. Bronił Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, w imieniu którego domagał się zadośćuczynienia od państwa niemieckiego. W 2017 roku podjął głodówkę w obronie praw Polaków w tym kraju.

Bardzo często mec. Stefan Hambura reprezentował swoich klientów pro bono, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia. Nie informował jednak o tym za życia albowiem prawo adwokatury w Niemczech nie pozwalało mu na bezpłatne reprezentowanie swoich klientów. Stefan Hambura uważał jednak, że również osoby niedysponujące środkami pieniężnymi mają nie tylko proste prawo do obrony, ale również do skutecznej i profesjonalnej obrony.

W 2007 roku mec. Stefan Hambura był pełnomocnikiem Anny Walentynowicz w wygranej sprawie przeciwko twórcom filmu “Strajk” w reżyserii Volkera Schlöndorffa. Sąd zakazał utożsamiania bohaterki Agnieszki z działaczką NSZZ “Solidarność”, gdyż historia przedstawiona w filmie znacząco i na niekorzyść jej wizerunku różni się od jej biografii.

Pan Mecenas był pełnomocnikiem rodzin smoleńskich. M.in. krewnych Anny Walentynowicz, Stefana Melaka, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna. Jako pełnomocnik rodzin ofiar katastrofy polskiego TU-154 w Smoleńsku, w wieloletnim procesie doprowadził pod koniec do skazania w 2019 roku Tomasza Arabskiego, byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dopuścił on do lotu rządowego Tupolewa na nieczynne lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku.

To jego zasługą w olbrzymim stopniu było przygotowanie uchwały o polskim prawie własności do polskich nieruchomości na ziemiach odzyskanych. Została ona przyjęta przez Sejm w 2004 roku jednogłośnie i uchwały o prawie Polski do reparacji niemieckich, która została przyjęta blisko rok później.

Ogromne zasługi dla Polski i Polaków za granicą kraju

Stefan Hambura

W 2007 roku został laureatem nagrody TVP Polonia “Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. Ponadto w 2017 roku Stefan Hambura został laureatem nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymaca Tysiąclecia przyznawanej p-rzez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Był bardzo odważnym człowiekiem aktywnie zaangażowanym w pomoc skrzywdzonym ludziom. Jednocześnie jako człowiek był bardzo ciepły, dobry, posiadający olbrzymią wiedzę prawniczą. Zawsze z profesjonalną dbałością podchodził do każdej sprawy, którą się zajmował.

Odszedł od nas tak nagle Wielki Polak, katolik i patriota kochający ludzi i Boga. Powinniśmy mu zapewnić wdzięczną pamieć i szaczunek.

Dominik Kubalski

Przeczytaj również https://bezpiecznapodroz.org/2019/12/10/radio-bezpieczna-podroz-czyli-pierwsze-ogolnopolskie-radio-dla-niepelnosprawnych/