Zmiana przepisów dla kierowców

0
7

Dzisiaj, 1 lipca w życie miała nastąpić zmiana przepisów dla kierowców. Na razie projekt utknął w miejscu i nie wiadomo kiedy dokładnie Prawo o ruchu drogowym ulegnie nowelizacji. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych kosztem nałożenia na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Najistotniejsze z nich to m.in. zmiany dotyczące ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz możliwość utraty prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h nawet poza terenem zabudowanym.

Przejścia dla pieszych pod szczególnym nadzorem

Głównym założneniem jest zwiększenie zakresu ochrony pieszego w okolicach przejścia dla pieszych. W tym celu na kierowców zostaną nałożone dodatkowe obowiązki zachowania ostrożności w ich pobliżu. Co to oznacza? Obecnie kierowca jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który już na jezdni się znajduje. Nowelizacja art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiąże kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo nie tylko pieszego znajdującego się na przejściu, ale również gdy ma zamiar przez nie przejść. Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko

zmiana przepisów

Zatrzymywanie prawa jazdy po przekroczeniu 50 km/h na ekspresówkach i autostradach

Najważniejszym z przepisów dla kierowców dotyczy regulacji mających na celu ograniczenie przypadków rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości. Ustawa przewiduje zapis o odbieraniu prawa jazdy po przekroczeniu przez prowadzącego pojazd 50 km/h od dozwolonej prędkości. Nie będzie miało znaczenia czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza nim.

Ograniczenie 50 km/h w dzień i w nocy

Zmiana przepisów zakłada również zmiany dotyczące ograniczenia prędkości mają również obowiązywać w obszarze zabudowanym. Tam, do tej pory, jeśli znaki nie stanowiły inaczej, ustawowa prędkość wynosiła 50km/h w godz. 5.00-23.00 oraz 60 km/h w pozostałych godzinach. Obecnie projekt zakłada zrównanie tej prędkości do 50 km/h obowiązującą przez całą dobę. Z analiz badawczych na jakie powołuje się Ministerstwo Infrastruktury wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95% pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h. Szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h.

Może Cię zaciekawić Zaostrzone kary za cofanie licznika! Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2020 roku