Związki i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością

34

Intymne relacje osób z niepełnosprawnościami jeszcze do niedawna był tematem tabu. Dziś związki i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością to kwestie poruszane coraz odważniej. Stereotypy, blokady fizyczne i mentalne – sprawdź, co hamuje osoby z niepełnosprawnością względem roli partnera i rodzica. 

Osoby z niepełnosprawnością – relacje z opiekunami 

Opieka, leczenie, rehabilitacja, walka o każdy dzień. To słowa klucze opisujące codzienność rodzin osób z niepełnosprawnością. Należy jednak pamiętać, że dzieci kiedyś dorastają. Niestety, w natłoku codziennych trosk wielu rodziców o tym zapomina. Następnie zaś stają przed dylematem pod nazwą “związki i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością”. To, czy osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wejść w intymną relację, a następnie sprostać rodzicielstwu, zależy oczywiście od typu schorzenia. Do barier fizycznych w ponad 90% dochodzą także bariery mentalne, wynikające z samoakceptacji własnego ciała. Warto więc zwrócić uwagę na ogromną rolę opiekunów. To oni powinni stać się niejako przewodnikami w tym temacie, jednocześnie nie ulegając lękom przed podejmowaniem tematów tabu. 

Osoby z niepełnosprawnością – wizyty u specjalisty 

Kiedy osoba z niepełnosprawnością decyduje się na rozpoczęcie współżycia i założenie rodziny, ważne, by skontaktowała się z odpowiednim specjalistą. Jak dziś prezentuje się podejście medyków do tego tematu? Niestety, mimo XXI wieku nadal możemy usłyszeć historie kobiet, które nie mogły zostać zbadane ginekologicznie. Dlaczego? Bo specjalista nie wiedział, jak przeprowadzić badanie ze względu na brak udogodnień technicznych względem typu niepełnosprawności. Ponadto, kolejny raz mierzymy się z problemem stereotypowego myślenia. Lekarze często z góry zakładają brak możliwości relacji intymnych i rodzicielstwa, co często nie jest podparte wiedzą medyczną. 

Prawo chroni osoby z niepełnosprawnością 

Regulacje prawne zapewniają osobom z niepełnosprawnością możliwość zarówno zawierania związków małżeńskich osób z niepełnosprawnością, jak i rodzicielstwa. Konkretnie mowa tu o Konwencji prawa osób niepełnosprawnych (Art. 23), który mówi o uznaniu prawa dla wszystkich osób niepełnosprawnych do zawarcia małżeństwa, jeżeli tylko obie strony wyrażą zgodę, oraz odpowiedzialnych i świadomych decyzji względem posiadania potomstwa. 

Osoby z niepełnosprawnością – stereotyp, który niszczy 

Choć polskie prawo w pełni chroni życie osobiste osób z niepełnosprawnością, to co jakiś czas w mediach pojawia się informacja o wszelkiego rodzaju próbach zablokowania zawarcia związku małżeńskiego. W tym wypadku poszkodowane są głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często przyjmuje się, że osoby z tego typu schorzeniami nie są w stanie podjąć racjonalnej decyzji w tak istotnej sprawie. W przypadku rodzicielstwa dochodzi przekonanie, że osoby z niepełnosprawnością nie są w stanie poradzić sobie z trudami wychowania i codziennej opieki nad dzieckiem. Konwencja prawa osób niepełnosprawnych jasno mówi, że nie można odebrać dziecka rodzicom z powodu jakiegokolwiek typu dysfunkcji. W przypadku, gdy pojawiają się faktyczne trudności, należy najpierw poszukać wsparcia w dalszej rodzinie, a dopiero później innych, alternatywnych rozwiązań. 

Osoby z niepełnosprawnością – przełam tabu 

Warto wiedzieć, że pojawiły się liczne projekty mające na celu przełamanie stereotypowego myślenia na temat związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością. Przykładem może być tutaj konferencja Sekson Fundacji Avalon. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w 2019 roku. . Jest ona skierowana na edukację dotyczącą związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. Na konferencji specjaliści z różnych działów medycznych odpowiadają na najtrudniejsze pytania.

Czytaj także: https://bezpiecznapodroz.org/2020/10/26/mieszkania-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/