Zmiany kontroli zwolnień lekarskich w pandemii

36
Zmiany kontroli zwolnień lekarskich

Pandemia koronawirusa nieustannie narzuca zmiany i restrykcje w codziennym życiu. Aktualnie głośno jest także o zmianach w zakresie kontroli zwolnień lekarskich. Jak obecnie wyglądają procedury? W jakich przypadkach pracownik może stracić zasiłek?

Zmiany kontroli zwolnień lekarskich – ZUS

Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zarówno decyzja o przyznaniu zdolności do pracy jak i kontrola względem prawidłowości wykorzystywania urlopów chorobowych. W razie konieczności ZUS ma prawo do skrócenia zwolnienia. Ponadto kontroluje czy w czasie zwolnienia pracownik faktycznie jest chory i czy podczas urlopu chorobowego nie wykonuje czynności niezgodnych z zaleceniami lekarza. W przypadku braku zgodności ZUS ma możliwość wstrzymania zasiłku chorobowego.

Zamiany kontroli zwolnień lekarskich – pandemia

W obecnym czasie pracownicy ZUS starają się dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracownika. Dlatego większość kontroli nie odbywa się osobiście, ale na podstawie wglądu do dokumentacji medycznej. Dodajmy, że obecnie w bezpośrednich działaniach odpowiednie organy mają znacznie większy wachlarz możliwości względem weryfikacji. Osoby uprawnione do tej pory kontrolę przeprowadzały wyłącznie na podstawie otrzymanego zwolnienia lekarskiego. Lekarz orzecznik ZUS aktualnie może przeprowadzić badanie osoby, na którą zostało wydane zwolnienie. Pracownicy z ZUS mają także możliwość zażądać od lekarza udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej. W przypadku dalszych wątpliwości ZUS ma prawo także skierować pracownika na dodatkowe badania. Osoby powołane do wydawania decyzji kwestię badań ustalają indywidualnie. Z kolei wszelkie badania przeprowadzane są pod reżimem obecnie panujących zasad sanitarnych.

Zmiany kontroli zwolnień lekarskich – przewinienia

Wyjazdy, uroczystości rodzinne, podejmowanie się dodatkowych prac zarobkowych – lista nieuczciwie wykorzystywanych zwolnień lekarskich jest naprawdę długa. Najczęstszym niemiłym zaskoczeniem dla pracownika ZUS jest m.in. otrzymane zdjęcie z wakacji, które pracownik danej firmy opublikował w mediach społecznościowych w okresie zwolnienia chorobowego. Taka sytuacja to przede wszystkim poważne naruszenie prawa, które wiąże się z dużymi konsekwencjami, w głównej mierze finansowymi. Dlatego obecne zmiany kontroli lekarskich mają na celu przede wszystkim sprawdzenie uczciwości pracownika. A jak ZUS dowiaduje się o przewinieniach? W większości przypadków są to donosy ze strony najbliższego otoczenia pracownika, np. sąsiadów.

Zmiany kontroli zwolnień lekarskich – kto decyduje?

O kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego może zadecydować pracodawca, wydział zasiłków ZUS, lekarz orzecznik ZUS lub właściwa instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń. W momencie gdy pracownik przebywa na L4, wysyłany jest do niego list, w którym wskazany jest dokładny termin badania kontrolnego. Warto dodać, że zaświadczenie lekarskie traci swoją ważność od dnia następującego po tym terminie. Lekarze w obecnej pandemii koronawirusa zwolnienia wypisują niemal masowo. Pracownicy obecnie najczęściej nadużywają zwolnienia lekarskiego poprzez prace na rzecz innego pracodawcy czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Czytaj także: https://bezpiecznapodroz.org/2021/01/11/sport-w-czasie-pandemii/