Najdziwniejsze fobie. Znacie je?

56
najdziwniejsze fobie
fot. Photo Boards / Unsplash

Fobia jest irracjonalnym lękiem przed obiektami, sytuacjami lub żywymi istotami. Z pewnością słyszeliście o akrofobii, czyli lęku wysokości, czy arachnofobii, czyli lęku przed pająkami. Przedstawiamy najdziwniejsze fobie, o których być może nie słyszeliście!

Fobia – irracjonalny lęk

O ile strach jest naturalną odpowiedzią na zagrożenie, to fobie pojawiają się w reakcji na coś, co nie jest w stanie wyrządzić nam krzywdy. Fobie charakteryzują się odczuwaniem silnego niepokoju i często prowadzą do unikania źródła lęku. Osoba cierpiąca na fobie, które uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie, powinna rozważyć skorzystanie z profesjonalnej opieki. Taka pomoc może zagwarantować uwolnienie się od wyniszczającego lęku. Kluczowym elementem terapii jest odkrycie jego przyczyny. Wymieńmy na przykład oktofobię. Jest to lęk przed… cyfrą 8. Osoby cierpiące na tę fobię odczuwają silny niepokój, kiedy widzą tę cyfrę w tekście, w adresie lub w reklamie. Mogą również odczuwać lęk, kiedy widzą grupę ośmiu obiektów. Oktofobia może mieć swoje źródło w powiązaniu cyfry 8 ze znakiem nieskończoności (∞). Może też wynikać z traumatycznego doświadczenia związanego z cyfrą 8, na przykład wypadku, który miał miejsce ósmego dnia miesiąca.

Najdziwniejsze fobie – rzadkie lęki

Wielu z Was być może stresowało się w młodości lekcjami matematyki. Osoby cierpiące na arytmofobię odczuwają paniczny lęk przed widokiem symboli cyfr oraz wszelkimi obliczeniami. Arytmofobia jest często powiązana z numerofobią – wspomnieliśmy już o oktofobii wpisującej się w ten rodzaj lęku. Arytmofobia może znacząco utrudnić życie, ponieważ uniemożliwia wykonanie wielu codziennych zadań związanych z cyframi i numerami. Z kolei plutofobia jest osobliwym lękiem przed… pieniędzmi, operowaniem nimi, bogactwem, a nawet bogatymi ludźmi. Tymczasem plutofobia sprawia, że cierpiący na nią ludzie boją się, że staną się bogaci. Plutofobia może potencjalnie bardzo zaszkodzić w karierze. Powstrzymuje bowiem cierpiące na nią osoby przed powiększaniem własnego majątku. Lęk przed bogactwem może mieć źródła w strachu przed odpowiedzialnością lub presją związaną z bogactwem, a także w obawie przed byciem okradzionym.

najdziwniejsze fobie
fot. Priscilla du Preez / Unsplash

Ksantofobia jest z kolei lękiem przed… żółtym kolorem. Osoby z ksantofobią boją się jakichkolwiek żółtych obiektów, na przykład autobusów szkolnych czy kwiatów. Za wszelką cenę starają się unikać żółtego koloru, co może niezwykle utrudniać życie. Przecież żółty kolor możemy znaleźć dosłownie wszędzie! Optofobia jest natomiast lekiem przed… otwieraniem oczu. Jest bardzo uciążliwa, bowiem wiele czynności trudno jest wykonywać z zamkniętymi oczami. Osoby z optofobią preferują pozostawanie w domu lub w słabo oświetlonych miejscach. Optofobia jest zwykle powiązana z ogólnymi zaburzeniami lękowymi i może wynikać z traumatycznego doświadczenia. Ostatnim, pozornie zabawną, jednak uciążliwą fobią, jest omfalofobia, czyli lęk przed… pępkami. Osoby z omfalofobią unikają patrzenia i dotykania tej części ciała, nawet u siebie samych. Często więc zaklejają swój pępek. Unikają też jego eksponowania, na przykład na plaży. Oczywiście wymieniliśmy tylko kilka z wielu dziwacznych i utrudniających życie lęków. Znacie jeszcze jakieś inne?

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż

Źródło: therecoveryvillage.com