Nauczyciel i jego relacja z uczniami

61
Nauczyciel

Nauczyciel powinien nie tylko przekazywać swoją wiedzę, ale i inspirować do działania. Dlaczego więc niektórzy z nich budzą w uczniach podziw, a inni niechęć? Przyjrzyjmy się bliżej złotym zasadom dobrej pracy wychowawcy.

Nauczyciel – relacja poprzez przekazywanie wiedzy

Wielu mogłoby stwierdzić, że bezpośredni stosunek nauczyciela do ucznia nie jest istotny. Grunt, by odpowiednio przekazał wiedzę z danego zagadnienia. Tymczasem to właśnie dobre relacje są podstawą do uzyskania zadowalających efektów w nauce. Mózg w sposób naturalny nastawiony jest na pozytywny kontakt z ludźmi. Dlatego nauka bez poczucia komfortu w bezpośredniej relacji z drugim człowiekiem jest niemożliwa. Tak naprawdę budowanie więzi z wychowankiem zaczyna się już w momencie jego wejścia do klasy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, to zwyczajni ludzie. Każde z nich napotyka poza murami szkoły różne trudności, które powodują, że ich samopoczucie przenosi się na wzajemną relację. Bardzo ważne jest, by codzienne problemy nie miały na nie wpływu. Pozytywny odbiór mają już najprostsze gesty, jak np. życzenie miłego dnia uczniom podczas spotkania na szkolnym korytarzu.

Nauczyciel – najlepsze cechy wychowawcy

Doskonale wiemy, że w każdej klasie znajdują się różne charaktery. Nierzadko cierpliwość nauczyciela zostaje wystawiona na próbę. Mimo to należy pamiętać, że uczeń nie powinien być dla wychowawcy partnerem do walki. Jaką charakterystykę powinien mieć nauczyciel, by jednocześnie budził szacunek i sympatię? Przede wszystkim, nie należy traktować uczniów z góry. Trzeba pamiętać, że są oni w procesie rozwoju, a nauczyciel ma być osobą, która wspiera ich na tej drodze. Pozycja autorytetu nie oznacza, że nauczyciel ma zawsze rację. Z drugiej strony, jego misją powinno być inspirowanie ucznia do wyrażania swoich odmiennych poglądów. Czy wszystkim uczniom można ufać? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Mimo to lepiej jest obdarzyć wychowanka większym zaufaniem, niż niesłusznie przypisać mu nieprawidłowe zachowania. Kolejną wartościową cechą jest zwyczajna życzliwość. Bardzo ważne, by nauczyciel potrafił wspierać ucznia w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z edukacją w szkole.

Nauczyciel

Nauczyciel – budując właściwe relacje

Każda lekcja nie powinna być wyłącznie prezentacją teoretycznych formułek. Uczniowie od razu wyczują, że nauczyciel nie podchodzi z zaangażowaniem do spotkania z nimi. Sprawdzoną metodą jest angażowanie uczniów w dyskusję, otwartość na ich spostrzeżenia. Nauczyciel jest dla uczniów, a oni powinni z jego nauczania wynieść jak najwięcej. Wychowawca powinien być otwarty na krytykę – a ściślej na konstruktywne informacje, jak może lepiej przekazać swoją wiedzę. Błędów popełnianych przez ucznia nie należy traktować jako porażki, lecz jako ważną lekcję na przyszłość. Relacje nauczyciela z uczniem powinny być oparte na przyjaźni i wzajemnym zaufaniu. W tym przypadku trzeba podkreślić wagę autorytetu. Do zbudowania wzajemnego szacunku potrzebne jest jednak zaangażowanie obu stron. 

Foto: Canva.com

Zobacz także: https://bezpiecznapodroz.org/?p=106444&preview=true – Manicure hybrydowy – co warto wiedzieć?