Dyskryminacja – największe przejawy

389

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Dyskryminacja

Od wieków wiele grup społecznych musi mierzyć się z różnymi przejawami dyskryminacji. Naruszanie godności drugiego człowieka, niezależnie od przesłanek, nie powinno już mieć miejsca. Obecnie jednak można odnieść wrażenie, że dyskryminacja zajmuje coraz więcej miejsca w naszym życiu. Jakie czynniki najczęściej powodują wykluczenie społeczne?

Dyskryminacja – co to jest?

Dyskryminacja jest to forma nieuzasadnionej marginalizacji. Ze względu na określoną cechę, człowiek traktowany jest mniej przychylnie w stosunku do reszty społeczeństwa. W przypadku dyskryminacji wyróżnia się jej dwie formy – bezpośrednią i pośrednią. Dyskryminacja bezpośrednia dotyka indywidualnie daną osobę, która traktowana jest gorzej przez wzgląd na konkretną odmienność. Jeśli chodzi o dyskryminację pośrednią, to ta w sposób szczególny dotyczy całej grupy społecznej. Można w tym przypadku zaobserwować np. uprzywilejowanie wobec danej części społeczeństwa. Rodzajów uprzedzeń może być wiele. Jedną z nich jest seksizm, wiążący się z przekonaniem, że jedna płeć jest gorsza na od drugiej. Konsekwencją seksizmu jest m.in. molestowanie seksualne czy niesprawiedliwa ocena podczas rozmowy rekrutacyjnej. W praktyce dyskryminację ze względu na płeć możemy zaobserwować np. w ogłoszeniach o pracę.

Dyskryminacja

Dyskryminacja – przyczyny uprzedzeń społecznych

Jednym z największych czynników wykluczenia społecznego jest rasa. Osoby dyskryminujące drugiego człowieka na tle rasowym zakładają np., że różnice w wyglądzie mają wpływ na rozwój intelektualny. Dlatego osoby odmiennej rasy są gorzej traktowane nie tylko na rynku pracy, ale i w życiu społecznym. Na co dzień przejawy rasizmu można zaobserwować np. w kontekście uprzedzeń względem zatrudniania cudzoziemców. Wyjątkowo wrogie postawy nadal widoczne są wobec osób homoseksualnych. Homofobia w wielu przypadkach prowadzi do prześladowania lub aktów przemocy. Dyskryminacja wobec odmiennej orientacji seksualnej może odnosić się zarówno do pojedynczych osób, jak i całych grup społecznych. Coraz więcej uwagi w mediach poświęca się także wykluczeniu ze względu na wiek. W terminologii zjawisko to określane jest jako ageizm. Jego przejawy najczęściej możemy zaobserwować na rynku pracy. Osoby starsze postrzegane są wówczas jako niepotrzebne i mało produktywne.

Dyskryminacja – warto przeciwdziałać

Ogromnym problemem jest także uprzedzenie ze względu na poglądy religijne. Społeczeństwo nadal nie potrafi potraktować tej kwestii w ramach indywidualnego i osobistego wyboru. Dyskryminacja na tle religijnym może prowadzić m.in. do ataków terrorystycznych. Jednym z najszerzej omawianych przejawów wykluczenia społecznego jest też dyskryminacja osób niepełnosprawnych. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na różnorodną formę uprzedzenia. Z jednej strony może to być pojmowanie osób z niepełnosprawnością jako mniej wartościowych. Jeszcze innym przejawem może być postawa obojętna w stosunku do ludzi z problemami zdrowotnymi. Niekiedy społeczeństwo nadal uważa także, że niepełnosprawność wymaga litości. Wymienione typy dyskryminacji są zaledwie ich małą częścią. Przyczyn wykluczenia społecznego jest znacznie więcej. Wśród nich są i te mniej typowe jak np. dyskryminacja ze względu na dorosłość, stan cywilny lub status społeczny.  

Foto: Canva.com

Zobacz także: https://bezpiecznapodroz.org/2021/05/13/wyksztalcenie-polskich-gwiazd/

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia