Nowe urlopy dla rodziców od 2022 roku

0
1523
nowe urlopy dla rodziców

Od sierpnia 2022 roku ma wejść w życie Unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Dzięki temu wprowadzone zostaną nowe urlopy dla rodziców. Jakich zmian możemy się spodziewać? Czy dzięki nim rodzice faktycznie będą pracować mniej? 

Nowe urlopy dla rodziców – ułatwić wychowanie dziecka 

Nad całością pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem nowych zasad jest możliwie jak największe pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego. Prawo chce wprowadzić również zmiany związane m.in. z nierównościami na rynku pracy, w tym ze względu na płeć. Wedle nowych przepisów rodzice mają mieć krótsze godziny pracy. Ponadto będą mogli wziąć dodatkowy urlop w przypadku konieczności opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Dokładnie jest to pięć dni wolnego dla rodziców, bądź innych członków gospodarstwa domowego w momencie, wystąpienia choroby. Przypomnijmy, że jakiś czas temu pojawiły się także istotne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego. Od 2022 roku kobiety w ciąży, które stracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, do porodu będą otrzymywać kwotę w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Już dziś w polskim ustawodawstwie funkcjonuje również 10-dniowy urlop ojcowski z racji narodzin dziecka. 

Nowe urlopy dla rodziców – szczegółowe zmiany 

Ojcowie również niebawem będą mogli cieszyć większą ilością wolnych dni. Urlop dla rodziców z powodu narodzin dziecka będzie wynosił z kolei cztery miesiące, gdzie każdemu z nich będą przysługiwać po dwa. Prawo będzie dotyczyło także przysposobionych dzieci. Same godziny pracy będą mogły być nie tylko krótsze, ale i bardziej elastyczne. Cały czas prowadzone są także dyskusje względem pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19. Przypomnijmy, że aktualnie praca zdalna uregulowana jest w przepisach ustaw covidowych. W ramach tej ustawy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy poza siedzibą zatrudnienia. Na uregulowanie tych zmian w Kodeksie Pracy trzeba będzie jednak zaczekać. Swoje propozycje przedstawiła również Fundacja Share to Care, która zaproponowała m.in. możliwość skorzystania z 4-miesięcznego urlopu dla ojców, niezależnie od praw matki.

nowe urlopy dla rodziców  

Nowe urlopy dla rodziców – jak to wygląda obecnie?

Aktualnie urlopy dla rodziców dzielone są na: 

*Urlop macierzyński – urlop przysługujący matce lub ojcu – ale w zakresie niewykorzystanym przez matkę. Jego liczba uzależniona jest od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu. Wynosi on od 20 tygodni w przypadku jednego dziecka oraz 37 tygodnia jeśli urodzi się dwójka lub więcej dzieci. 

*Urlop rodzicielski – również zależny jest od ilości urodzonych dzieci. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Ilość dni wolnego wynosi 32 tygodnie w sytuacji narodzin jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci. 

*Urlop wychowawczy – łącznie wynosi 36 miesięcy i może być wykorzystany przez oboje rodziców. Jest możliwość rozłożenia go na 5 części. 

*Urlop ojcowski – wynoszący dwa tygodnie, do wykorzystania przez ojca, nim dziecko ukończy 2 rok życia. 

Pandemia koronawirusa utrudniła naszą codzienność w wielu dziedzinach. Najnowsze propozycje z pewnością ułatwią funkcjonowanie życia rodzinnego. 

Foto: Canva.com

Zobacz także: Zmiany w zasiłkach od 2022 roku