Cyberprzemoc – jak się bronić?

207

Cyberprzemoc pojawiła się w naszym życiu wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, głównie Internetu. Czym w ogóle jest cyberprzemoc i kiedy mamy z nią do czynienia? Najprostsza definicja cyberprzemocy, mówi że jest to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie, dręczenie, prześladowanie w Internecie. Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić.

Podobnie jak przemoc fizyczna, cyberprzemoc ma wzbudzić poczucie zagrożenia i zazwyczaj mówimy o dwóch jej rodzajach. Pierwsza dotyczy nieznajomych sobie ludzi. Jej ofiarami padają najczęściej przypadkowe osoby surfujące po sieci internetowej, które trafiają na obraźliwe treści lub czytają przesycone jadem komentarzami pod swoimi wypowiedziami. Atak wymierzony jest najczęściej w członków określonej narodowości, grupy wyznaniowej i zwolenników partii politycznej. Drugą formą przemocy w Internecie jest mobbing elektroniczny, w którym sprawca i ofiara są najczęściej członkami tej samej grupy – coraz częściej.

Jak się chronić przed cyberprzemocą? Jakie są jej formy? Kto jest najbardziej na nią narażony?

Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu “Bezpieczni na Mazowszu” – Cyberprzemoc

Materiał powstał we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Zainteresował cię nasz temat? Przeczytaj także o apteczkach samochodowych