Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki

841

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki Na zdjęciu młoda, długowłosa blondynka przesiada się z wózka na miejsce kierowcy w srebrno-szarym samochodzie.
Kierowca niepełnosprawny, może być samodzielny i niezależny.

Na drodze czasem można spotkać pojazdy oznaczone symbolem niepełnosprawności. W świadomości pozostałych uczestników ruchu drogowego, często funkcjonuje wzorzec, że samochodem kieruje osoba zdrowa korzystająca z uprawnień chorej babci. Bez wątpienia jest to szkodliwy pogląd. Niestety normą staje się trąbienie na takiego „zawalidrogę”, wjeżdżanie pod maskę gdy taki kierowca chce zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. Kierowcy niepełnosprawni są po prostu ostrożni, gdyż są świadomi swoich niedomagań. Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki – autonomia i samodzielność

Kierowca z orzeczeniem o niepełnosprawności, autonomia, samodzielność i niezależność w życiu codziennym to dla osób z ograniczeniami ruchowymi są jednymi z najwyższych wartości. Każda osoba z niepełnosprawnościami chce być czynna zawodowo , uczestniczyć w życiu społecznym i mieć możliwość samodzielnego przemieszczania się. Zanim osoba niepełnosprawna będzie mogła wylegitymować się prawem jazdy i usiądzie za kierownicą, musi spełnić kilka warunków. Nie każdy może być kierowcą z niepełnosprawnościami, ale o tym decyduje lekarz. Określenie „osoba niepełnosprawna” jest szerokim pojęciem, natomiast kierowcami chcą zostać przede wszystkim osoby z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych. Przede wszystkim dysfunkcje nie mogą wpływać na zdolności poznawcze i umysłowe.

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki – prawo jazdy

Aby osoba niepełnosprawna mogła zostać kierowcą musi spełniać trzy warunki. 1- osoba z niepełnosprawnościami musi być pełnoletnia. 2- kandydat musi uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem). 3- przede wszystkim konieczne jest ukończenie szkolenia oraz uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie państwowym. Gdy kandydat na kierowcę posiada orzeczenie lekarskie o możliwości prowadzenia pojazdu silnikowego przystosowanego do rodzaju schorzenia – konieczne jest zapewnienie na egzamin pojazdu egzaminacyjnego przystosowanego do rodzaju schorzenia osoby egzaminowanej. (Dz. U. Nr 217 poz. 1834, §19 pkt. 3). A co w sytuacji gdy prawo jazdy było uzyskane przed wystąpieniem niepełnosprawności? W tym przypadku art. 98 Kodeksu Drogowego – Prawo o Ruchu Drogowym nakazuje „niezwłoczne zawiadomienie starosty nie tylko w sytuacji utraty bądź zniszczenia dokumentu, ale i nastąpienia zmiany stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy”. Wiąże się to z czasowym zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdem na czas przejścia niezbędnych badań lekarskich.

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki – karta parkingowa do 30 czerwca 2014

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014roku karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r. Bez wątpienia warunki te muszą być spełnione łącznie.

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki – karta parkingowa po 1 lipca 2014

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki.
Dzięki tej karcie skorzystasz ze swych uprawnień na terenie Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aktualny wzór karty obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej (należy pamiętać, że w poszczególnych krajach uprawnia do innego rodzaju ulg). W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014roku o kartę parkingową może ubiegać się: 1. osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (wskazanie nr 9). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie nr 9 tj. do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroba neurologiczna); 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki – ulgi i uprawnienia z tytułu posiadania karty parkingowej

 • 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
 • 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. Koperta
 • 3. Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.
 • 4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:
 • B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
 • B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
 • B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
 • B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
 • B-35 – „zakaz postoju”
 • B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
 • B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
 • B-39 – „strefa ograniczonego postoju”
Kierowca niepełnosprawny prawa i obowiązki. Tabelka ze znakami drogowymi, do których niepełnosprawny kierowca nie musi się stosować.
Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do tych znaków drogowych.

Polecam materiał wideo: Bartosz Ostałowski – drifter ponad wszystko

Może cię również zainteresować: Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia