Ustawa o Obronie Ojczyzny – ważne zmiany

0
2351
Ustawa o Obronie Ojczyzny
Nowa ustawa ma m.in. zwiększyć liczebność Wojska Polskiego.

Ustawa o Obronie Ojczyzny wkrótce ma m.in. zwiększyć liczebność Wojska Polskiego. Projekt ustawy ma wejść w życie od 1 lipca. Czy niebawem czeka nas powrót do obowiązkowego odbywania służby wojskowej? 

Ustawa o Obronie Ojczyzny – założenia projektu 

Projektem ustawy o Obronie Ojczyzny polski rząd ma się zając we wtorek (22 lutego). Celem zmian ma być m.in. szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania czy możliwość nabycia sprzętu przez wojsko w drodze leasingu. Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak podkreśla, że projekt tworzy nowy fundament finansowy, dzięki któremu zostanie zwiększona liczebność Wojska Polskiego – i to w stosunkowo krótkim czasie. Wierzy także w zwiększenie środków na rozwój wojska. Zaznacza również, że w przypadku odbywania służby wojskowej przewiduje on jedynie dobrowolny wybór skierowany do młodych ludzi. W tym wypadku służba będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy to 28-dniowe szkolenie, a następnie 11-miesięczna służba w Wojsku Polskim. Po roku trzeba będzie podjąć decyzje o zawodowym wykonywaniu wojskowej służby. 

Ustawa o Obronie Ojczyzny – Wojsko Polskie 

W projekcie nie określono jednak dokładnej liczebności sił zbrojnych. Wiadomo jednak, że początkowo zakładano 300-tysięczną armię, 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 50-tysięcznych WOT. Źródła finansowe na broń, sprzęt i infrastrukturę mają wynosić co najmniej 20 procent. Projekt zakłada także przepisy mówiące o powoływaniu do służby wojskowej, zwalnianiu z niej, zasadach jej pełnienia w czasie mobilizacji stanu wojennego i stanu wojny. Uwzględniono także m.in. regulacje dotyczące szkolnictwa wojskowego czy ograniczeniach działalności gospodarczej i publicznej. Ponadto najnowsze działania przewidują wprowadzenie podziału rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Projekt ma zawierać łącznie 14 ustaw dotyczących powszechnych obowiązkach obrony, służby wojskowej żołnierzy zawodowych, przebudowie i modernizacji technicznej, a także finansowaniu sił zbrojnych.

Ustawa o Obronie Ojczyzny 

Ustawa o Obronie Ojczyzny – najnowsze wyzwania 

Nowa Ustawa o Obronie Ojczyzny została zapowiedziana w październiku ubiegłego roku przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa MON, Mariusza Błaszczaka. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ma być zasilany m.in. z darowizn i spadków, z zysku Narodowego Banku Polskiego. Źródłem finansowania są także opłaty za udostępnianie poligonów żołnierzom innych państw. Według autorów obecne założenia mają być ustawą względem obecnych wyzwań współczesnego świata. Według nich obowiązek obrony kraju wiąże się z koniecznością natychmiastowej modernizacji sił zbrojnych. W związku z tym przewiduje się zmiany w kilkudziesięciu innych oddziałach – w tym względem policji czy straży granicznej. Dla studentów cywilnych, zainteresowanych służbą wojskową, mają zostać wprowadzone stypendia. Takie stypendium będzie wypłacane na podstawie zawartej umowy. Na jej podstawie student będzie miał obowiązek odbywania 5-letniej służby wojskowej od momentu ukończenia studiów.

Foto: Wikimedia Commons

Zobacz także: Wypadek rządowej limuzyny

Więcej informacji na temat zmian przepisów prawa usłyszysz na antenie Radia Bezpieczna Podróż