Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy

486

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Na białym tle szarą kreską stworzono znak sejmu rzeczypospolitej polskiej. w obrys wpisane słowo sejm, litera j w barwach biało-czerwonych.
Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z założeniami projektu ustawy każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 24.lutego.2022 roku i chce w niej pozostać ma gwarancję legalnego pobytu przez 18 miesięcy.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przedstawiamy aktualne wiadomości na temat procedowanego obecnie w sejmie, projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy – pobyt

Zgodnie z założeniami projektu ustawy każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 24.lutego.2022 roku i chce w niej pozostać ma gwarancję legalnego pobytu przez 18 miesięcy. Nie dotyczy to między innymi osób, które posiadają zezwolenie na pobyt stały czy status uchodźcy. W trakcie pobytu będą mieli przyznany numer PESEL, utworzony też zostanie automatycznie profil zaufany wraz z numerem telefonu komórkowego uchodźcy. Dane identyfikacyjne takich osób, mają się znaleźć w mobilnej aplikacji mObywatel. Jeśli obywatel Ukrainy opuści nasz kraj na okres powyżej miesiąca, utraci swój status wynikający ze specustawy. Wyżywienie i zakwaterowanie może zapewnić wojewoda przy współpracy z samorządami. Samorządy mogą zapewniać pomoc Ukraińcom z własnej inicjatywy i w miarę posiadanych środków.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy – świadczenia

Ukraińskim uchodźcom, zgodnie z zapowiedziami, przysługiwać będzie prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Świadczenia „dobry start” czy rodzinnego kapitału opiekuńczego (jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP). Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał też zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia. Na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń zagwarantuje budżet państwa. Ukraińcy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej, będą mogli otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy – edukacja

Przygotowywana regulacja porusza kwestię obowiązku szkolnego dla ukraińskich dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole, gdzie będzie utworzony dodatkowy oddział dla takich dzieci, nauczycielowi – za jego zgodą – mogą być przydzielone ponadwymiarowe godziny. Na stanowisku pomocy nauczyciela będzie można zatrudnić osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. O ile posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie „w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego. Albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki”. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach oraz uczelniach. Także ukraińscy nauczyciele akademiccy będą mogli zostać zatrudnieni na polskich uczelniach. Osoby bez polskiego obywatelstwa, które posiadają wystarczającą znajomość języka polskiego, będą również mogły otrzymać stanowisko nauczyciela. W celu wsparcia uczniów, którzy nie znają polskiego.

Pakiet pomocy dla uchodźców z Ukrainy – zatrudnienie

Zgodnie z zapowiedziami specustawa ma ułatwić zatrudnianie Ukraińców. W przypadku zatrudnienia legalnie przebywającej w naszym kraju osoby wystarczy, że pracodawca powiadomi w ciągu 7 dni właściwy urząd pracy. Minister pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, których pracodawca może zatrudnić. Liczba ta będzie ustalana „w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy. Kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”. Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany na mocy przygotowywanej ustawy lub ustawy o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w naszym kraju. Będą obowiązywać ich takie same zasady jak obywateli polskich – pod warunkiem uzyskania przez taką osobę numeru PESEL. Obywatel Ukrainy będzie mógł otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Na tej podstawie będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Polecam materiał wideo: Uchodźcy w Polsce. Pierwsze kroki w nowym kraju
Może cię również zaciekawić: 500 plus dla obywateli Ukrainy

Więcej ciekawych artykułów na naszej stronie: Radio Bezpieczna Podróż

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia