PIT za 2021 rozliczenie podatków

354

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

druk deklaracji PIT
PIT-za-2021-rozliczenie-podatkow

PIT za 2021 rozliczenie podatków. Od 15 lutego 2022 r. możemy rozliczać PIT za rok 2021. Przypomnijmy o najważniejszych zasadach i terminach.

PIT za 2021 rozliczenie podatków – jak i do kiedy

Ustawowy termin na złożenie PIT dla większości osób fizycznych to 30 kwietnia. Ponieważ w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę, zgodnie z ordynacją podatkową czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się do następnego dnia roboczego. 

Z dochodów za 2021 r. musimy więc, rozliczyć się do 2 maja 2022 r.

Inny termin obowiązuje podatników, którzy w zeszłym roku rozliczali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

PIT-28 powinno złożyć już do końca lutego 2022 r..

PIT za 2021 rozliczenie podatków – do kiedy pracodawca musiał przekazać PIT ?

Formularz PIT-11 zawiera dane otrzymane od płatników (np. pracodawców) na temat ubiegłorocznych dochodów, pobranych zaliczek na podatek, opłaconych składek itp. Pracodawca druki PIT-11 musiał wysłać do końca stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego do swoich pracowników.

Jeśli nie mamy jeszcze PIT-11 to w usłudze Twój e-PIT możemy znaleźć wersję wysłaną do Urzędu Skarbowego.

Emeryci takie informacje otrzymali na drukach PIT-11A i PIT-40A od ZUS.

e-PIT co to i jak z niego korzystać

Twój e-PIT jest propozycją zeznania rocznego PIT, przygotowaną przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Można ją zaakceptować, wprowadzić zmiany, odrzucić w całości lub wypełnić formularz samemu. Można także pozostawić go w formie przygotowanej przez urzędników (PIT-37 lub PIT-38). W tym przypadku zeznanie zostanie uznane za złożone z dniem 2 maja 2022 r.

e-PIT uwzględnia ulgę na dzieci i ulgę dla młodych. Inne ulgi podatnik może dodać sam. Mamy także możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

1% darowizny na OPP  (Organizacja Pożytku Publicznego)

Jeżeli chodzi o przekazanie 1% podatku to system domyślnie wybiera tą organizację, która wybraliśmy w poprzednim roku. Jeśli wybraliśmy organizację, trzeba podczas rocznego rozliczenia PIT, podać nr KRS organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1% podatku. Program do rozliczenia PIT ułatwi to zadanie, dokonując niezbędnych obliczeń automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić.. Kiedy żadna organizacja nie zostanie wybrana lub wskażemy niewłaściwą, możemy dokonać korekty przez miesiąc od złożenia formularza.

Rozliczenie za pomocą internetu uprawnia do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie 45 dni od złożenia zeznania. W przypadku złożenia formularza papierowego, na pieniądze z Urzędu Skarbowego trzeba czekać nawet do trzech miesięcy.

Usługa e-PIT dostępna jest dla osób rozliczających się na formularzach.

PIT-37 (m.in dla pracowników, osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, otrzymujących krajowe emerytury).

PIT-38 (dla podatników osiągających przychody m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych i kryptowalut).

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia również druki PIT-28 (rozliczenie podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk złożyć należy zarówno w przypadku rozliczania przychodów działalności gospodarczej, jak również wspólników spółki cywilnej i jawnej. Druk składają również rozliczający najem, dzierżawę, podnajem i poddzierżawę. Wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej składają osobno – każdy w swoim imieniu własną deklarację i PIT-36 (W przypadku, gdy uzyskujesz dochody zarówno z działalności gospodarczej, jak i na podstawie np. umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło). W tym wypadku podatnik musi sam rozliczyć w nich przychody z działalności gospodarczej.

PIT-28 i PIT-36 nie zostaną uznane za złożone z dniem 2 maja, jeżeli podatnik nic z nimi nie zrobi co jest różnicą w stosunku do PIT-37 lub PIT-38.

PIT za 2021 rozliczenie podatków – ulga dla młodych do 26 roku życia

Począwszy od 2021 r. ze zwolnienia z opodatkowania korzystać mogą osoby młode w wieku do ukończenia 26 r. życia  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Do tej pory prawo do zwolnienia przysługiwało wyłącznie z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej lub spółdzielczą umowę o pracę i umowę zlecenie.

Odpowiedzialność karna skarbowa (art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego)

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Odpowiednio niższa kara spotka podatnika, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (grzywny do 720 stawek dziennych) lub jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu, zatem nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili niezłożenia deklaracji (kara grzywny, z reguły do kilkuset złotych).

Uwaga! sposób na wydłużenie terminu złożenia rozliczenia podatku za 2021

Jeśli nie masz czasu wypełnić swojej deklaracji rocznej rozwiązaniem tymczasowym jest złożenie pustej deklaracji w terminie – nawet bez wskazania jakichkolwiek kwot. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Postąpić należy zatem w sposób następujący:

  • w terminie składamy pusta deklarację,
  • jak najszybciej korygujemy kwoty deklaracji z pisemnym uzasadnieniem,
  • opłacamy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Słuchaj także Radia Bezpieczna Podróż 

Czytaj także Paliwa a wojna w Ukrainie oraz korekta PIT-u 37 online – poradnik

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia