Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2

598

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2 Na zdjęciu liczna grupa mężczyzn. Stoją w sposób niezorganizowany prawdopodobnie na terenie jednostki wojskowej. Wszyscy ubrani w jednakowe stroje w maskujące łaty.
Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2

Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2. W artykule będącym kontynuacją publikacji Ćwiczenia rezerwy 2022, udostępniamy informacje o tym kiedy rezerwista może być zwolniony z ćwiczeń. Oraz jakie rekompensaty przewidziano dla odbywających ćwiczenia rezerwy.

Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2 – zwolnienie z ćwiczeń

Żołnierz rezerwy może być zwolniony z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w przypadku:

1. uznania go ze względu na stan zdrowia: za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej. Za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

2. wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.

3. śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,

4. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej. Zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2 – rekompensata

Świadczenia rekompensujące stanowią odpowiednio: kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Do podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego wlicza się kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych. Oraz odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną.

Od podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego odlicza się kwotę przyznanego na podstawie odrębnych przepisów uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych. W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą: obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych, premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

Może cię również zainteresować: Ćwiczenia rezerwy 2022

Więcej ciekawych znajdziesz w: Radio Bezpieczna Podróż

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia