Trudności z dostępem do onkologa

45
Trudności z dostępem do onkologa
Należy wprowadzić m.in. dokładny wgląd do leczenia poszczególnych pacjentów.

Pandemia koronawirusa skomplikowała życie wielu grupom społecznym. Jednym z większych problemów okazało się funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Przez COVID-19 ucierpieli m.in. pacjenci onkologiczni. Z czego wynikają obecne trudności z dostępem do onkologa

Trudności z dostępem do onkologa – pokłosie pandemii 

Warto podkreślić, że osoby z chorobami onkologicznymi znajdują się w jednej z największych grup ryzyka jeśli chodzi o ciężki przebieg COVID-19. W związku z tym zaczęli oni robić wszystko, by maksymalnie uniknąć zakażenia. W tym celu rzadziej udawali się do placówek opieki zdrowotnej w celu podjęcia diagnostyki. Niestety opóźniona pomoc medyczna zaczęła mieć bezpośredni wpływ na rokowania wśród pacjentów. Wiele planowanych zabiegów odwołano, a całe oddziały przeznaczono dla osób zmagających się z koronawirusem. W pierwszych pięciu miesiącach nastąpił również drastyczny spadek świadczeń onkologicznych. Tymczasem wiadomo, że wykrycie choroby w zaawansowanym stadium zmniejsza szanse na efektywne leczenie. W zaistniałej sytuacji Polskie Towarzystwo Onkologiczne postanowiło wnieść apel mający na celu usprawnienie funkcjonowania oddziałów onkologicznych. 

Trudności z dostępem do onkologa

Trudności z dostępem do onkologa – czas na zmiany 

Rok 2022 już jest nazywany czasem reformy onkologii. Rak to jednak przede wszystkim profilaktyka. Jak się okazuje, w 2021 roku tylko 35% kobiet z grupy ryzyka zgłosiło się na badania mammograficzne. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku badań cytologicznych. Tu liczba pacjentów wynosi zaledwie 12%. Nie trzeba podkreślać, że jest to zdecydowanie za mało, aby mówić o skutecznej walce z rakiem. Skutkiem będzie wykrywanie nowotworów w zaawansowanym rozwoju, co automatycznie zmniejsza szanse na leczenie. W kwestii problemu zawodzi komunikacja, bowiem o wielu danych dowiadujemy się dopiero po dłuższym czasie. Nie mając możliwości wyciągnięcia wniosków, zaczyna się popełniać te same błędy. Oczywiście na problem należy spojrzeć z perspektywy poszczególnych regionów. Warto tu się odnieść do 2017 roku, gdzie w ramach unijnej inicjatywy CanCon opublikowało Europejski przewodnik poprawy jakości w kompleksowej walce z rakiem. 

Trudności z dostępem do onkologa

Trudności z dostępem do onkologa – co należy zrobić? 

W Polsce potrzebne są zmiany, dzięki którym pacjenci otrzymają pomoc, niezależnie od miejsca zamieszkania. W tym wypadku chodzi nie tylko o szybkość, ale i wysoką jakość przeprowadzanych badań. Okazuje się, że w ostatnim czasie pojawił się problem m.in. ze złymi interpretacjami badań histopatologicznych. Skutkiem są natomiast błędne decyzje kliniczne. Warto dodać, że w 2019 roku w województwie dolnośląskim wprowadzono udogodnienia techniczne umożliwiające dostęp do onkologa w placówce, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Z pewnością w ramach wspomnianej reformy konieczna jest także dokładny wgląd do danych medycznych dotyczących leczenia pacjenta. Trudności z dostępem do onkologa to jedno ze skutków pandemii. Możemy mieć nadzieje, że zwiększona kontrola nad pandemią koronawirusa pozwoli ponownie zwrócić większą uwagę na pozostałe grupy pacjentów.

Foto: Pexels.com, Canva.com

Zobacz także: Pacjenci onkologiczni z Ukrainy