Prawo jazdy kategorii C

0
96
Prawo jazdy kategorii C . Na placu manewrowym w oddali stoi ciemno niebieski samochód ciężarowy oraz przyczepa w tym samym kolorze. Na pierwszym planie kuca uśmiechnięty kursant.nięty
Prawo jazdy kategorii C. Zdany egzamin to szansa na nowy i dobrze płatny zawód.

Transport samochodowy jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż gospodarki. Na terenie Unii Europejskiej uległ on w ostatnich latach wielkim zmianom, zaczęło się od Brexitu Wielkiej Brytanii, a teraz swoje pięć groszy dołożyła inwazja Rosji na Ukrainę. Obecnie na terenie całej Unii Europejskiej panuje ogromny deficyt kierowców zawodowych, może to pora aby zdobyć prawo jazdy kategorii C i zmianę zawodu.

Prawo jazdy kategorii C – uprawnienia

Zdobycie kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów). W ramach kategorii C można prowadzić zestaw pojazdów składający się z samochodu ciężarowego oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg). Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. W przypadku przekroczenia określonej maksymalnej masy przyczepy konieczne jest posiadanie kategorii C + E prawa jazdy. Jeśli kierowca rozważa wykorzystanie prawa jazdy kat. C do celów zawodowych, musi być świadomy, że w wielu wypadkach konieczne będzie ukończenie dodatkowego kursu zawodowego. Posiadanie samej kategoria C prawa jazdy nie uprawnia do realizowania odpłatnego przewozu rzeczy. Taką możliwość mają kierowcy zawodowi, którzy uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Prawo jazdy kategorii C – wymagania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii C, kandydat powinien spełniać szereg wymogów. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 21 roku życia. Jedynie żołnierze Sił Zbrojnych mogą zdawać egzamin na kategorię C w wieku 18 lat. Kolejnym, równie istotnym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie (np. gdy kontynuujemy kurs zaraz po zdaniu egzaminu). Następnym wymogiem jest posiadanie zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego o braku psychicznych przeciwwskazań, by zostać kierowcą zawodowym. Ostatnim wymogiem jest uzyskanie w Wydziale komunikacji PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę).

Prawo jazdy kategorii C. Na tle białego hotelu stoi niebieski samochód dostawczy z reklamą piwa Montejo.
Prawo jazdy kategorii C to szansa na zdobycie nowego zawodu.

Prawo jazdy kategorii C – kurs

Kurs na prawo jazdy kat. C, trwa minimum 50 godzin i składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Po zakończeniu zajęć z teorii oraz jazdy na placu manewrowym ośrodka szkolenia należy zdać test wewnętrzny. Jeśli przejdziemy go pozytywnie i instruktor wyda nam dobrą ocenę, możemy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Kierowcy, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje w aktualnej pracy, często wybierają rozwiązanie, by najpierw zgłosić się do WORD i samodzielnie przygotować do egzaminu teoretycznego. Jeśli uda nam się go zdać, wówczas zostaniemy skierowani na obowiązkowe zajęcia praktyczne. Cena kursu na prawo jazdy kat.C waha się w granicach 2700,00zł do 3700,00zł.

Egzamin państwowy sprawdzający wiedzę i umiejętności kandydata, zaczyna się od części teoretycznej. Obejmuje ona znajomość zasad ruchu drogowego oraz wiedzy specjalistycznej, np. związanej z budową samochodu trwa ok. 25 minut w tym czasie  należy odpowiedzieć na 32 pytania, w tym 20 pytań ogólnych i 12 pytań o tę kategorię. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej, następuje część praktyczna. Sprawdza ona umiejętności w zakresie przygotowania pojazdu do jazdy oraz jazdę na placu manewrowym. Część praktyczna sprawdza również kandydatów w ruchu ulicznym. Po zdanym egzaminie profil PKK zostanie zaktualizowany, a kursant może udać się do starostwa, aby uiścić opłatę za wydanie dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu to ok. 2 tygodnie.

Materiał wideo: WORD w Łodzi – kategoria C – plac manewrowy

Może cię również zainteresować: Opony letnie czy całoroczne

Więcej ciekawych materiałów w: Radio Bezpieczna Podróż

Przekaż 1% na rzecz: Fundacji Emanio Arcus