Zasiłki społeczne dla Ukraińców

464

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Wsparcie dla przyjmujących uchodźców
Zasiłki społeczne dla Ukraińców - Zasiłki społeczne z ZUS;

Zasiłki społeczne dla Ukraińców to temat niezwykle ważny. Jak możemy dowiedzieć się z mediów ich liczba przekroczyła już 2,7 miliona. Obywatele Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 roku, w związku z najazdem Rosji i działaniami wojennymi przyjechali do Polski, mogą liczyć na liczne świadczenia wypłacane z ZUS, czy pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne o jakie mogą ubiegać się uchodźcy oraz jak złożyć wniosek tego dowiemy się poniżej.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pomoc społeczna nie tylko przyjmują ale również wypłacają świadczenia pieniężne.

Zasiłki społeczne dla Ukraińców – dla rodzin z dziećmi wypłacane przez ZUS

Rodziny z Ukrainy mogą ubiegać się o wypłatę z ZUS następujących świadczeń:

1. Świadczenie z programu Rodzina 500+ – przyznawane na każde dziecko w wieku do 18 roku życia. Pomoc udzielana jest rodzicowi, opiekunowi tymczasowemu, a także opiekunowi sprawującemu pieczę zastępczą nad dzieckiem,

2. Świadczenie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – pomoc skierowana jest do rodziców i opiekunów tymczasowych. Przebiega na analogicznych zasadach jak dla obywateli Polski. Wartość świadczenia nie przekracza 12 000 zł na jedno dziecko. Jest to jednak zasiłek przysługujący węższej grupie podmiotów, wypłacany jest rodzicom dzieci w wieku pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodów opiekunów dziecka. Zbieżny z zasadami obowiązującymi dla obywateli Polski pozostaje sposób wypłaty świadczenia. Wnioskodawca może dokonać wyboru, czy świadczenie o ww. wysokości będzie mu wypłacane po 500 zł miesięcznie przez dłuższy okres (dwuletni), czy otrzyma 1000 zł co miesiąc przez rok.

3. Dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł.

Dodatek ten przyznawany jest:

  • – na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • – dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • – na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

Powyższą pomoc skierowano do rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. O takie zasiłki uchodźcy z Ukrainy muszą wnioskować w ZUS. Wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zapisanie dziecka do żłobka.

4. Świadczenie na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start300+ (kwota 300 zł wypłacana jest raz w roku). Przyznawane na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. Pomoc tą skierowano dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Wniosek o świadczenie rodzinne z ZUS przez PUE

Wnioski o powyższe świadczenia rodzinne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych tzw. PUE ZUS.

Dostęp do platformy jest bezpłatny. Aby złożyć wniosek niezbędne jest założenie konta w PUE.

Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce ,,Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebne będą:

Polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej  wniosek oraz dziecka,

Adres mailowy osoby,

-Polski numer telefonu,

Numer rachunku bankowego w Polsce”.

Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpoczęła się w urzędach gmin, miast i dzielnic od 16 marca 2022 r.

Instrukcja na YouTube Jak założyć konto na PUE ZUS? [Platforma Usług Elektronicznych]

Powyższe działania niezbędne są do utworzenia konta na PUE ZUS oraz do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę

Specustawa o pomocy uchodźcom zakłada prawo do ubiegania się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł  na osobę. Przeznaczone winno być na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to przysługuje wyłącznie obywatelom Ukrainy, którzy zalegalizowali swój pobyt w Polsce poprzez wpisanie do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby. Oznacza to, że w zależności od miejscowości pisemny wniosek złożyć będzie można w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. W celu ustalenia konkretnego miejsca pomocna może być infolinia ZUS.

Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl. Wśród osób obsługujących infolinię są także uchodźcy z Ukrainy.

Zasiłki społeczne dla Ukraińców i inne świadczenia pieniężne

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli również ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. Chodzi zarówno o świadczenia pieniężne tj.:

1. Zasiłki okresowe (przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

2. Zasiłki celowe (przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może to być w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu np. żywności, leków i leczenia, opału, odzieży niepieniężne).

Uprawnieni obywatele Ukrainy mogą także korzystać z różnych form innej pomocy społecznej. Także z pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania lub ośrodkach wparcia, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej.

To jednak nie wszystko. Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski w ośrodkach pomocy społecznej o przyznanie licznych dodatków. Mowa m.in. o:

  • Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka – O zasiłek w wysokości 1000 zł mogą się ubiegać rodziny, którym urodziło się dziecko i których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – świadczenie Dobry Start na wyprawkę szkolną. Dostaje się 300 zł na każde dziecko w wieku do 20 lat, jeśli uczęszcza do szkoły.
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Postępowanie o przyznaniu zasiłków jest uproszczone. Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 

Strona Rządowa dla obywateli Ukrainy https://www.gov.pl/web/ua

Przydatne artykuły u języku Ukraińskim Польський ідентифікаційний код (PESEL) для біженців з України

Как создать аккаунт в PUE ZUS для гражданина Украины

Dowiedz się więcej Słuchaj także Radia Bezpieczna Podróż 

Warto również zapoznać się z artykułem Ukraiński samochód w razie wypadku

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia