Pakiet Mobilności 2022 zmiany w przepisach

412

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Pakiet Mobilności 2022 zmiany w przepisach
Pakiet Mobilności 2022 zmiany w przepisach; VW e-Crafter źródło: Materiały prasowe VW

Pakiet Mobilności 2022, zmiany w przepisach które stopniowo wchodzą w przepisach dotyczących transportu drogowego. Jest to dokument wprowadzający rewolucje w ustawodawstwach krajowych państw Unii Europejskiej. Przepisy mają doprowadzić do poprawy warunków pracy kierowców. Pierwsza część przepisów Pakietu Mobilności weszła w życie 2 lutego 2022 roku.

W tym dniu zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące delegowania oraz płacy minimalnej. Delegowanie objęło przewozy tranzytowe i cross trade. Wyłączenie dotyczy natomiast przewozów bilateralnych oraz tranzytowych. Kierowcy podlegający pod przepisy delegowania od 2 lutego br. otrzymują takie wynagrodzenie, jakie obowiązuje w państwie, w którym wykonywali swoją pracę. Zgłoszenie delegowania odbywa się teraz wyłącznie za pośrednictwem jednego, ujednoliconego systemu IMI, który został rozbudowany o moduł delegowania. Platformy działające w różnych krajach UE przestały funkcjonować 1 lutego br.

Zmiany objęły obowiązek rejestrowania przez kierowców przekraczania granicy w tachografie. Wprowadzenie symbolu państwa do którego wjechał kierowca, odbywa się na granicy. A także po jej przekroczeniu w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu.

2 lutego br. był dniem od kiedy nie można już było zaliczać diet i ryczałtów na poczet podróży służbowych. Tu również zmieniły się zasady rozliczania PIT i ZUS.

Od 5 lutego firmy które do przewozów międzynarodowych wykorzystują pojazdy od 2,5 t do 3,5 t, mogą składać wnioski o wydanie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegolicencji wspólnotowej. Jest to efekt nowych przepisów przewidzianych w Pakiecie Mobilności, który przewidziano na maj 2022 r.

Pakiet Mobilności wobec kierowców

21 lutego 2022 r oznaczał wymóg w zakresie obowiązkowych powrotów do państwa siedziby przewoźnika. Dopuszczono też bazę eksploatacyjną przedsiębiorstwa co najmniej raz na 8 tygodni. Wprowadzono konieczność odbywania 4-dniowego okresu przerwy po 3 dozwolonych operacjach kabotażowych.

Tego dnia doprecyzowano wymóg prowadzenia ciągłej i rzeczywistej działalności w państwie członkowskim. Przechowywanie dokumentów w lokalach należących do przedsiębiorcy z określonymi odstępstwami. (dla przedsiębiorców, którzy powierzyli administrację dokumentami podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o rachunkowości). Przepisy wskażą też na obowiązek posiadania w bazie eksploatacyjnej odpowiedniej liczby kierowców.

Od 21 lutego 2022 roku przewoźnicy powinni stosować się do nowych przepisów, które zabraniają one wykonywać tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez cztery dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego. Za dzień uznawany jest okres od godziny 00:00 do 24:00, tj. dzień kalendarzowy. Liczony od początku kolejnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpił ostatni rozładunek w przewozie kabotażowym.

Z dniem 21 maja 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany ważne dla przewoźników wykorzystujących w transporcie międzynarodowym pojazdy powyżej 2,5 t do 3,5 t. Pakiet Mobilności nałożył obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz licencji wspólnotowej i spełnienia związanych z nimi wymogów. Przewoźnicy zostali zobowiązani do posiadania zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd w wysokości 1800 euro i 900 euro na każdy następny. Nałożono wymóg spełnienia dobrej reputacji oraz posiadania zarejestrowanej, stałej i rzeczywistej siedziby firmy. Do 1 czerwca 2022 r. przewoźnik miał obowiązek zgłoszenia pojazdu do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewoźnik drogowy miał dokonać zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 1 marca 2022 r.

samochód dostawczy Peugeot Pickup trucks
Pakiet Mobilności 2022 zmiany w przepisach Peugeot Pickup trucks

Pakiet Mobilności 2022 zmiany w przepisach w 2023 roku

To jednak nie koniec zaplanowanych zmian. W następnych latach branżę transportową czekają jeszcze kolejne zmiany.

I tak od 1 stycznia 2023 r. przewoźnicy mają spełniać wymagania dotyczące adekwatnej do liczby posiadanych pojazdów liczby miejsc postojowych. W treści nowych przepisów każda baza eksploatacyjna powinna zostać wyposażona. W „co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Gdy przewoźnik drogowy posiada kilka baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby posiadanych pojazdów. Od 21 sierpnia 2023 r. we wszystkich pojazdach w przewozach międzynarodowych, w których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, obowiązkowe staną się nowe inteligentne tachografy II generacji.

Pakiet Mobilności zmiany w przepisach co przed nami w latach 2025/6

1 stycznia 2025 r. pojazdy w ruchu międzynarodowym będą musiały zostać wyposażone w nowe tachografy II generacji.

22 sierpnia 2025 r. tachografy II generacji zastąpią tachografy I generacji.

1 lipca 2026 r. zostanie nałożony obowiązek wyposażenia w tachografy II generacji na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 t do 3,5 t.

Podsumowując zmiany które daje Pakiet Mobilności zmieni konkurencyjność naszych firm transportowych na rynku przewozów w UE.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Pakiet mobilności czym jest i jakie są zmiany

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia