30 poprawek Senatu ustawy o Sądzie Najwyższym

0
37

Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, wprowadzając do niej blisko 30 poprawek. Wśród nich było m.in. rozszerzenie możliwości przeprowadzania “testu bezstronności” sędziego i wymóg 7-letniego stażu orzekania w SN dla kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy (97) obecni podczas głosowania senatorowie.

– Posiedzenie zostało zwołane w poczuciu odpowiedzialności za losy kraju, zwłaszcza w kontekście pieniędzy, na które z winy PiS czekamy już ponad rok.  Chodzi o tzw. kamienie milowe, które nasz kraj musi wypełnić, aby Komisja Europejska po akceptacji Krajowego Plan Odbudowy zacząć uruchamiać środki dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy. To wiele miliardów euro, na które Polska niezwykle czeka i których potrzebuje, bo – pomijając inwestycje, które się dzięki temu rozpoczną – z pewnością taki zastrzyk finansowy będzie miał wpływ na łatwiejszą walkę z inflacją, z którą, jak widać, rządzący radzą sobie słabo, bo sięga już prawie 14 procent – powiedział marszałek Grodzki.