Komu pomóc, komu zaszkodzić?

0
38

Czym są buspasy? Formą pomocy tym, którzy korzystają z urządzeń publicznych w zakresie transportu miejskiego czy też formą ograniczenia praw i swobód tych, którzy próbują przeżyć życie dzięki własnej zaradności, sprytowi, wiedzy czy umiejętnościom? Cokolwiek robimy, nawet jeśli robimy to tylko dla siebie, wpływa też na innych. Jeśli o tym zapominamy, nie mamy sposobu, by ocenić wpływ, który wywieramy naszą walką o zapewnienie sobie jak najlepszego bytu, na szanse na przetrwanie innych osób.

Skala wyzwań społecznych rośnie. Kryzys ekologiczny, konfliktowanie się świata, na który przywykliśmy patrzeć jako na wolny od poważnych zagrożeń na skalę powszechną, zaglądający światu w oczy głód to tylko część problemów, które każą nam poważnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naszą religią będzie kult siły czy też chcemy pójść drogą, którą wytycza zasada, by dobro drugiego człowieka i całej ludzkie społeczności traktować jako równorzędne  naszym: osobistym czy grupowym: rodzinnym, frakcyjnym, narodowym itd. 

O tym była ostatnia audycja „Bezpieczna Droga przez Życie”.

Zapraszamy do wysłuchania:

Cz.1

Cz.2

Cz.3

Piszcie na adres waldemarlinke@radiobp.org. Wysyłając mail można podzielić się własnymi przemyśleniami, zadać pytanie, zaproponować temat do następnej rozmowy.