Kontrowersyjny rejestr ciąż wchodzi w życie

91
Kontrowersyjny rejestr ciąż
Kontrowersyjny rejestr ciąż

Kontrowersyjny rejestr ciąż już jest jest FAKTEM! W piątek 3 czerwca Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym katalog danych zbieranych przez personel medyczny został rozszerzony. W Systemie Informacji Medycznej znajdą się dodatkowe informacje m.in. o tym czy pacjentka jest w ciąży. Pomysł od samego początku wzbudza kontrowersję, zwłaszcza w sytuacji zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Do sprawy w negatywny sposób odnieśli się już niektórzy politycy, środowisko medyczne i aktywistki z Aborcyjnego Dream Teamu, które pomagają Polkom w aborcji.
Wśród danych, które także pojawią się w SIM są m.in: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej i wspomniana informacja o ciąży.

Kontrowersyjny rejestr ciąż wchodzi w życie

Kontrowersyjny rejestr ciąż wchodzi w życie


Jak przekonuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, nie jest to żaden rejestr, a jedynie poszerzenie systemu raportowania w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej. Dodając, że dostęp do danych będą mieli wyłącznie medycy. Takie dane, przekonuje Ministerstwo Zdrowia usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania.
Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż!