Rząd planuje wprowadzenie nowych urlopów

0
115
Rząd planuje wprowadzenie nowych urlopów
Rząd planuje wprowadzenie nowych zapisów w kodeksie pracy

Rząd planuje wprowadzenie nowych urlopów – ważne zmiany w Kodeksie Pracy. Będą one wprowadzone jeszcze przed sierpniem 2022 roku, czego wymaga od Polski unijna dyrektywa. W Kodeksie Pracy zostaną zapisane dwa nowe urlopy :
– urlop opiekuńczy
– zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach.
Zostanie także wydłużony urlop rodzicielski. Obecnie taki urlop trwa 32 tyg. w przypadku urodzenia 1 dziecka i 34 tyg. w przypadku ciąży mnogiej. Zmienić ma się to odpowiednio do sytuacji od 41 do 43 tyg.

Rząd planuje wprowadzenie nowych urlopów


Jeśli chodzi o nowy urlop opiekuńczy ustawa zakłada wprowadzenie do 5 dni wolnych w roku kalendarzowym, przysługujący na osobistą opiekę jak również na wsparcie osób najbliższych ( córki, syna, matki, ojca, współmałżonka). Jednak będzie to urlop bezpłatny, udzielany na wniosek pracownika. Urlop z powodu ” działania siły wyższej ” to nowy rodzaj zwolnienia od pracy w przypadkach pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Urlop będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym i zostanie zachowane prawo do 50-proc. wynagrodzenia.

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż !