Korzystne zmiany dla pacjentów

78
Korzystne zmiany dla pacjentów
Korzystne zmiany dla pacjentów

Jak podaje portal ” Poradnik Zdrowie ” już 1 lipca lista badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej znacznie się wydłuży. Lekarz rodzinny będzie mógł skierować nas na badania bez wysyłania do lekarzy specjalistów. Lista badań poszerzonych dla lekarzy POZ to m.in: antygen H, pylori w kale, anty-CCP, witamina B12, przeciwciała anty-HCV, ferrytyna, kwas foliowy, CRP a także Strep- test. Badania te otrzymały rekomendację zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.
Według Ministerstwa Zdrowia takie rozwiązanie ma ułatwić i przyspieszyć diagnostykę i leczenie pacjentów, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach do lekarzy specjalistów. Jest to spore ułatwienie dla chorych, którzy niewątpliwie poczują różnicę w leczeniu, jednak lekarze rodzinni są dość sceptycznie nastawieni na takie rozwiązanie. Uważają, że pacjenci będą nadużywać nowe możliwości i bez uzasadnionych przyczyn będą egzekwować skierowań na te badania.

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż !