Ważne zmiany u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

108
Ważne zmiany u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz
Ważne zmiany u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Od lipca 2022 lista badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ulegnie wydłużeniu.

Proces diagnostyczny wielu schorzeń w Polsce zajmuje naprawdę wiele czasu. Pacjenci tracą cierpliwość, choroba w tym czasie postępuje, a najbliższy wolny termin do specjalisty przypada za kilka miesięcy. To rodzi frustrację, stres związany z oczekiwaniem na wizytę i pogorszenie stanu zdrowia. 

Ważne zmiany u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – lista badań diagnostycznych

Zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej zarekomendował dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego następujących badań diagnostycznych:

1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

ferrytyna (pomoże w zdiagnozowaniu przyczyn niedokrwistości)

witamina B12

kwas foliowy

anty–CCP

CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.)

przeciwciała anty-HCV

2. Badania kału:

antygen H. pylori w kale

3. Badania mikrobiologiczne:

Strep-test (do wykrywania bakterii Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła)

“Oczekuje się, że dzięki wprowadzanym zmianom lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) uzyskają możliwość podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobacter Pylori), jak również zyskają możliwość wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu do leczenia specjalistycznego” – ocenia ministerstwo.